Så fyller du i din avfallsdeklaration

Här går vi igenom hur du fyller i din avfallsdeklaration på ett korrekt sätt.

  1. Fyll i vilken juridisk person som producerat avfallet.

  2. Fyll i den juridiska person som vi ska fakturera.  3. Fyll i  EWC-kod för avfallet. Vet du inte vilken EWC-kod du har kan du läsa mer på Naturvårdsverkets sida om klassning av avfall.  4. Om avfallet är klassat som farligt avfall, ange vilka farliga egenskaper avfallet har.  5. Beskriv kortfattat hur avfallet har uppkommit, till exempel ”avfallet uppkommer i samband med service av personbilar”.  6. Ange vilka egenskaper avfallet har. Fyll i det som ni känner till. Om det finns ett säkerhetsdatablad eller analys på avfallet, skicka med det som bilaga. Detta underlättar för oss vid bedömning hur avfallet ska och kan hanteras.

  7. Ange vilken mängd avfall ni önskar leverera, samt hur mycket som planeras komma vid varje leverans. Skriv också hur avfallet är förpackat när det levereras till oss, till exempel löst i container, på pall eller i kartonger.  8. Fyll i hur ni vill att vi hanterar avfallet på vår anläggning. Om ni har behov av lossning direkt in till ugn på grund av hög sekretess så kryssa i säkerhetsnivå 1, annars säkerhetsnivå 2. Ange även önskat leveransdatum eller leveranstillfälle.  9. Om det finns övriga upplysningar som kan vara av värde för oss att känna till om avfallet, fyll i det också. Det kan till exempel röra arbetsmiljö eller miljöaspekter.

  10. När du är klar, skriv under, skanna in och mejla avfallsdeklarationen till specialavfall@vattenfall.com så återkopplar vi till er.
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja