Sedan 1988 driver Vattenfall AB ett betonglaboratorium som erbjuder ett 40-tal ackrediterade provnings- och analysmetoder inom områdena ballast, betong och sprutbetong. Laboratoriet ackrediterades 1990 som första betonglaboratorium i Sverige.

Standardiserade provningar är en självklarhet för oss. Vi utför även provning i fält, det vill säga vattenkraftdammar, tunnlar, broar, värmekraftverk, kärnkraftverk, vägar, kulvertar, fundament med mera.

Vi har öppet året runt.

Vi erbjuder provnings- och analysmetoder inom:

  • Ballast
  • Betong
  • Sprutbetong

Hyra av lokaler, utrustning och expertis

Det finns möjlighet att hyra laboratorielokaler samt utrustning med eller utan befintlig personal. Laboratoriemiljön sträcker sig från grov miljö för till exempel provbehandling till ren miljö för våtkemiska analyser. Till utrustningen räknas bland annat en betongstation och faciliteter för betongsprutning.

Utbildad personal är behjälplig med betongteknisk kompetens från byggandet av försöksanläggningar och instrument till provning och analys.

Om ni behöver hjälp med emballage för frakt, kontakta oss så hjälper vi er.

Beställ provning

För att beställa provning behöver du skriva ut och skicka in blanketten nedan.

Beställ provning av betong
Beställ provning av betong (Word)

Beställ provning av sprutbetong
Beställ provning av sprutbetong (Word)

Beställ provning av ballast
Beställ provning av ballast (Word)

Minsta provningsmängd ballastmaterial

Order testing of hardened concrete
Order testing of hardened concrete (Word)

Order testing of shotcrete
Order testing of shotcrete (Word)


Priser

Prislista provningar 2023

Price list 2023

Ackrediterade provningsmetoder

Kontakta oss

Sektionschef, anbud, avtal
E-post: Per-Erik Thorsell
Telefon: 070-618 35 31

Arbetsledare, tryckhållfasthet, frostresistens
E-post: Einar Isaksson
Telefon: 076-034 53 53

Kvalitetsansvarig, fakturering, klorider, tryckhållfasthet, frostresistens
E-post: Anne Jakobsson 
Telefon: 076-787 84 17

Tryckhållfasthet, frostresistens, besiktningar
E-post: Hampus Holmberg
Telefon: 070-215 34 76

Vidhäftning & bultdragning i fält
E-post: Ulf Jansson   
Telefon: 070-558 35 92

Tryckhållfasthet, frostresistens
E-post: Johan Lidberg
Telefon: 073-429 12 99

Sprutbetong, tillsatsmedel
E-post: Mikael Malm
Telefon: 070-679 38 83

Tryckhållfasthet, frostresistens, fakturering
E-post: Thomas Persson
Telefon: 070-277 54 00

Tunnslip, ballast, fogband, tillsatsmedel
E-post: Peter Skärberg
Telefon: 070-328 38 27

Utmattningsprovning stål, sprutbetong
E-post: Mikael Karlsson
Telefon: 070-605 47 17

Tryckhållfasthet, sprutbetong
E-post: Denise Lindqvist
Telefon: 076-023 69 14

RCT, besiktningar
E-post: David Jäderberg
Telefon: 070-201 05 45

Hitta hit 

Postadress
Vattenfall AB
Betongprovning
Laboratorievägen 1
814 26 Älvkarleby

Godsadress
Vattenfall AB
Betongprovning
Laboratorievägen 1
814 70 Älvkarleby

Vägbeskrivning