Certifiering

Vattenfall har sedan första mars 2024 överlåtit verksamheten inom certifiering till AAA Certification AB. Revisorer och utfärdande av certifikat fortsätter nu framåt hos AAA Certification AB. Frågor hänvisas till Peter Ekwall, peter.ekwall@a3cert.com. 

Prefabricerade betongelement

Sedan 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta. När produkter inte omfattas av en harmoniserad produktstandard kan istället VUC-märket användas.

Vattenfall Services är ackrediterade för prefabricerade betongelement. Vi utför certifiering av produktionskontrollen för att säkerställa en avsedd kvalitet av din tillverkning.

Fabriksbetong

Certifiering sker av produktionskontrollen hos tillverkare av fabriksbetong mot standarderna EN 206 och SS 137003.

Efter godkänd revision utfärdar vi certifikat, vilket medför att era följesedlar får märkas med VUC.

Ballast

Vi certifierar produktionskontrollen i fabrik mot de harmoniserade standarderna:

 • EN 12620 Ballast för betong
 • EN 13043 Ballast för asfaltsmassor
 • EN 13139 Ballast för bruk
 • EN 13242 Ballast för väg- och
  anläggningsbyggande
 • EN 13450 Makadamballast för järnväg

Tillsatsmedel

Vi certifierar produktionskontrollen i fabrik mot:

 • EN 934-2 Tillsatsmedel till betong, murbruk
  och injekteringsbruk
 • EN 934-4 Tillsatsmedel till injekteringsbruk
  för spännkabelrör
 • EN 934-5 Tillsatsmedel till sprutbetong

Tillsatsmedel som inte omfattas av ovanstående harmoniserade standarder, ska märkas med vårt VUC-märke.

VUC-dagen

Varje år håller VUC sin traditionella informationsdag i Älvkarleby. Intressanta föreläsare från hela branschen håller föredrag som kretsar runt nyheter inom branschen, nya standarder och utbildningar. Dagen avrundas med tipsrunda, fiske vid Dalaälven och middag. 

VUC-dagen 2024 äger rum i maj. Läs mer här! 

Kontakt!

Kontakta Peter Ekwall på telefon 070-587 45 61 eller e-post peter.ekwall@vattenfall.com

Postadress:
Vattenfall Services Nordic AB
Laboratorievägen
814 26 Älvkarleby
Godsadress:
Vattenfall Services Nordic AB
Laboratorievägen
814 70 Älvkarleby