VUC Informationsdag för tillverkare av fabriksbetong

Här hade du möjlighet att senast den 8 maj 2023 anmäla dig till VUC Informationsdag för Betongtillverkare 2023.

Program för VUC:s informationsdag för Betongtillverkare 2023