Kostnader och miljö viktigt för Bonniers tryckerier

Tryckerikoncernen Bold Printings strävar efter att arbeta kostnadseffektivt och miljöriktigt. Även valet av elleverantör styrs av dessa faktorer.

Anna Drougge och Leif Wiklund

– Vattenfalls tjänst Energy Site visar oss på timmen hur hög vår elförbrukning är. De uppgifterna ingår i de tio nyckeltal som vi styr företaget efter, säger Anna Drougge, inköpschef.

Bold Printing Group, är en av Nordens största tryckerikoncerner och förbrukar tillsammans med Bonnier Fastigheter runt 80 miljoner kilowattimmar, 80GWh, per år. Vart tredje år görs en upphandling av el. Mycket handlar om vilken leverantör som erbjuder lägst prispåslag, men stor betydelse har även kvaliteten på de administrativa tjänster och den uppföljning som elbolagen kan erbjuda.
– Vi vill ha det enkelt och effektivt och jag uppfattar att Vattenfall är en av de främsta med den typen service, säger Anna Drougge.

Gör en förbrukningsprognos varje år

Prognosverktyget Energy Site gör det möjligt att via webben följa elförbrukningen i realtid på alla tre tryckerierna. Via webbgränssnittet ges också aktuella uppgifter hur mycket el företaget har ropat in på elbörsen och hur mycket el det finns kvar att säkra.
– Varje år gör vi en prognos över hur mycket el vi kan tänkas förbruka på ett år. Tillsammans med Vattenfalls analytiker har vår ledningsgrupp enats om en strategi och policy för när och hur Bold ska upphandla den mängden el på elbörsen NordPool, säger Leif Wiklund, vd på tryckeriet DNEX i Kista.

Ekonomi- och miljötänkande påverkar processtänkandet och Bold Printing Group har särskilda besparingsprogram för att inte göra av med el eller papper i onödan. Antalet tjänster och tjänstemän har också minskats av kostnadsskäl.
– Vattenfall sköter all fakturering vad gäller elförbrukning, skatter, energiskatter och moms. Det är av största vikt att sådant fungerar felfritt. Nu är all den informationen bara ett knapptryck bort. Vi sparar in mycket arbete på så sätt, något som annars skulle kräva mer administrativ tid, säger Anna Drougge.

Fakta om Bold printing group

Bold Printing Group är en av Nordens största tryckerikoncerner som trycker allt från landets ledande dagstidningar till temabilagor, gratistidningar och direktreklam.

Årligen används omkring 100 000 ton papper fördelade på tryckerierna DNEX i Kista, Borås Tidning Tryckeri och Sydsvenskan Tryck i Malmö.

Bold Printing Group är ett helägt dotterbolag inom Bonnierkoncernen.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja