EnergySite Plus är en portal som ger dig en översikt och kontroll på elaffären. I portalen ser du er verksamhets elförbrukning, prognos, miljödata, fakturor och mycket mer. Du kan analysera förbrukningen på enskilda anläggningar eller skapa grupper av anläggningar. Förbrukningen kan jämföras över olika tidsperioder och intervaller ända ner på timnivå.

EnergySite Plus gör jämförelsen enkel

Med många anläggningar blir jämförelse av förbrukning och kostnader oftast ett oöversiktligt Exceldokument med för många kolumner. Med EnergySite Plus får du tydliga grafer som visar förbrukning, kostnader och prognos över framtida förbrukning. Med tydlig information är det lättare att se vilka anläggningar som förbrukar mer än beräknat och var det går att energieffektivisera.

Du har möjlighet att ge anläggningarna egna namn så du slipper ha koll på anläggnings-id. Sedan kan anläggningarna grupperas, till exempel efter ort eller verksamhet. Välj om du vill se information för flera år, månader, dagar eller timmar. Alla dina val presenteras överskådligt i tydliga grafer där du kan se detaljerad information genom att föra muspekaren över av grafen.

För att möta kraven på hållbar utveckling och energieffektiviseringsåtgärder visar EnergySite Plus data för anläggningarnas utsläpp av växthusgaser och andra miljöpåverkande utsläpp. Du kan välja att se data för el från olika produktionsslag och miljömärkningar vilket sedan kan användas i upprättandet av hållbarhetsredovisningen.

EnergySite Plus för dig

Vill du veta hur EnergySite Plus kan stödja just ditt företags behov? Kontakta oss för en skräddarsydd lösning.

Kontakta oss

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja