Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar för att hjälpa företag att ställa om till eldrivna transporter. Med våra lösningar tar vi ett totalt ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt ansvar för anläggningen så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Transportsektorn spelar en avgörande roll i utvecklingen till en fossilfri framtid. På våra huvudmarknader där vår lösning Power-as-a-Service erbjuds - i Sverige, Nederländerna, Danmark och Storbritannien - står transport- och industrisektorn för mer än hälften av dagens koldioxidutsläpp. Övergången till eldrivna transporter är därför ett viktigt steg på vägen för att möta ländernas klimatmål. Förutom miljöfördelarna ger en eldriven fordonsflotta dessutom ditt företag en starkare miljöprofil och minskade bränslekostnader.

I takt med att användningen av elfordon ökar, ökar även behovet av nya lösningar, snabbare och mer pålitlig laddinfrastruktur med fler laddare samt kompetens inom energiområdet. Vattenfall erbjuder därför funktionslösningar för etablering av laddinfrastruktur och annan elektrisk utrustning som krävs för att möjliggöra omställningen till elektrifierade transporter. Genom vår lösning Power-as-a-Service tar vi ett totalt ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt ansvar för anläggningen så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Vi möjliggör elektrifiering av transporter

Laddning av elbuss

Buss

Få professionell support och kostnadseffektiva helhetslösningar som möjliggör en smidig övergång till en elektrifierad bussflotta. Vattenfall tar ansvar för allt från dimensionering och investering till installation och drift av din el- och laddinfrastruktur.

Uppställning av lastbilar

Logistik

Vi erbjuder logistikföretag skräddarsydda funktionslösningar för den infrastruktur som ellastbilar kräver, vare sig det handlar om citydistribution eller långväga leveranser. Genom att överlåta allt ansvar för infrastrukturen till oss, kan du fortsätta att fokusera på din kärnverksamhet fullt ut.

Laddstationer för båt i Hamburg

Sjöfart

Vi erbjuder redare och hamnägare skräddarsydda lösningar för att elektrifiera sjöfarten, både vad gäller laddning på kaj och ombordutrustning för fartygets framdrivning. Vi tar fram en lösning, investerar och äger laddinfrastrukturen och/eller framdrivningssystemet, så att du kan du koncentrera dig på din kärnverksamhet.

Fossilfria elektrifierade transporter är
bättre för oss alla

Vi på Vattenfall har som uppdrag att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. När du samarbetar med oss kan du dra nytta av all vår kunskap – inte bara för planetens skull, utan också för att göra en positiv förändring i ditt företag. Effektiviteten och enkelheten hos en pålitlig, kostnadseffektiv elfordonsflotta kan göra en enorm ekonomisk och miljömässig skillnad. På Vattenfall gör vi elektrifiering möjligt.

Vi möter transportsektorns behov

  • Ambitiösa klimatmål accelererar omställningen till fossilfri energi
  • Fler och fler transportföretag vill elektrifiera sina fordonsflottor
  • Efterfrågan på nätanslutningar och laddinfrastruktur ökar
  • Vi på Vattenfall möter efterfrågan med skräddarsydda helhetslösningar
Man stående framför en ellastbil i vinterlandskap

Webinar: Elektrifiering av transporter

Så blir visionen verklighet! Anmäl dig till vårt webinar och möt Agron Qorri, Marknadsansvarig Tunga Transporter på Vattenfall Network Solutions, som berättar om hur vi hjälper våra kunder med elektrifiering av transporter.

Hur vi hjälpt företag att elektrifiera sin transporter

Volvo eldriven lastvagn

Så jobbar vi tillsammans med Kaunis Irons

I samarbete med Kaunis Iron, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss, genomför vi just nu ett spännande pilotprojekt för att testa fossilfri eldrift av tunga fordon i kyliga klimat.

Eltimmerbil i skogen

Så jobbar vi tillsammans med SCA

Fullastade timmerbilar är en klassisk syn på svenska vägar. Om några år kan de vara eldrivna – och den första är redan i drift. Vi har tittat närmare på ett spännande projekt som knyter samman forskning, skogsindustri och fordonsindustri.

Elbuss under ladddning

Framtidssäkra din laddinfrastruktur

Snabbare och mer pålitlig laddinfrastruktur med fler laddare är ett måste när användningen av elfordon ökar. Vi på Vattenfall kan hjälpa dig att framtidssäkra din laddinfrastruktur genom skräddarsydda funktionslösningar som överlägger allt ansvar för anläggningen till oss.

Man och kvinna som diskuterar

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig att elektrifiera din fordonsflotta.

White paper "Laddningsinfrastruktur för elektrifierade transporter"

Ladda ned vårt white paper

Vårt white paper "Laddningsinfrastruktur för en eldriven fordonsflotta" innehåller allt du behöver veta för att elektrifiera dina transporter.