Färdig Elanläggning

Helhetslösning för din elkraftanläggning

Att vara anläggningsinnehavare för en elanläggning är en omfattande och komplex uppgift. Genom tjänsten Färdig Elanläggning (Power-as-a-Service) tar vi på Vattenfall Elanläggningar över ditt ansvar för en säker och effektiv elanläggning.

I vårt uppdrag ingår bland annat:

  • Ny- och reinvesteringar i elanläggningen
  • Högspänningskompetens
  • Minimerande av risker för produktionsstopp, haveri och personskador

Ett fel uppstod när formuläret skulle skickas.
Vänligen kontakta kundservice på 020-36 00 36.

Har du frågor om högspänning?

Fyll i din e-postadress så kontaktar vi dig: *

Godkänn hantering av personuppgifter *

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden – från oss eller från våra samarbetspartners. Behandlingen har Vattenfalls berättigade intresse som grund. Personuppgifterna sparas i 18 månader. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på 020-82 00 00.  Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på www.vattenfall.se/personuppgifter/. Du kan nå vårt dataskyddsombud på dpo.nordics@vattenfall.com eller 08-739 50 00. Frågor som rör Vattenfallkoncernens personuppgiftsbehandling kan du ställa till dataskyddsombudet eller via det allmänna kontaktformuläret på vår webb.

Vårt erbjudande

Vattenfall Elanläggningar AB tar innehavaransvar för elanläggningen såväl som ekonomiskt som elansvarsmässigt. Det inkluderar även att Vattenfall ansvarar för att anläggningen uppfyller kraven i lagar och förordningar samt har det yttersta elsäkerhetsansvaret för anläggningen.

Om det finns behov av investeringar och åtgärder i elanläggningen utför vi dem. Vattenfalls ansvar omfattar också exempelvis drifts- och underhållsåtgärder, beredskap och reparationer. Ni kan känna trygghet i långsiktiga avtal, vanligtvis är avtalsperioden 5-10 år och byggt på en fast avgift, där vi garanterar kapacitet och tillgänglighet genom hela avtalsperioden.

Fördelarna

Färdig Elanläggning ger er tillgång till Vattenfalls organisation, tekniska kunnande och långa erfarenhet. Driftstörningar förebyggs genom effektiv tillståndskontroll och effektiva underhållsmetoder. För genomförandet av avtalet tillför vi tjänster inom underhålls- och investeringsentreprenader samt tekniskt specialistkompetens. Arbetsmiljö och arbetarskydd ingår också i vårt åtagande.

Med oss som partner stöttar vi er i dessa områden:

  • Drift- och produktionssäkerhet
  • Ekonomi och investeringar
  • Säkerhet och ansvar
  • Miljö och hållbarhet
  • Utveckling och innovation

Webinar: Högspänning & Power-as-a-Service

Hur möter din högspänning framtida elbehov? Anmäl dig till vårt webinar. Möt Johan Tieva, affärsutvecklare på Vattenfall, som berättar om hur vi hjälper våra kunder med Power-as-a-Service.

Anmäl dig här

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för att få information om Vattenfall Elanläggningar och tjänsten Färdig Elanläggning.

 

Kontakta oss