Elbussar i den moderna staden

Funderar ni på elbussar men behöver hjälp med att planera, bygga eller underhålla laddinfrastrukturen? Vi har erfarenhet och hjälper dig att snabbt få laddningen på plats. Utan luftledningar och med ultrasnabb laddning vid utvalda busshållplatser skapas möjligheter för nästa generation av tysta, flexibla och utsläppsfria kollektivtrafiksystem.

Bränslekostnaderna minskar med elbussar

Dessutom är elbussar, sett till hela dess livscykel, billigare än konventionella bussar. Med en flotta på 2 000 bussar kan en stad spara upp till 50 miljoner liter bränsle per år. Det betyder att drivmedelskostnaderna minskar med upp emot 90 procent.

Vi sköter installation, drift och underhåll

Vi erbjuder skalbara helhetslösningar som kan uppgraderas i takt med marknadsutvecklingen. Det går också bra att välja delar av våra tjänster för att komma igång.

Kontakta oss och få hjälp med

  • Planering – vi analyserar  vilken laddinfrastruktur som krävs för er busslinje
  • Byggnation – vi söker bygglov och markavtal, ordnar elanslutningen och bygger laddinfrastrukturen.
  • Ägandeskap – vi köper in laddinfrastrukturen och tar ägandeansvaret under dess livstid.
  • Operatörskap – vi kan koppla upp stationen mot vår IT-plattform för aktiv övervakning, laddstatistik och fakturering av laddkunderna. Vid behov kan vi även ha beredskap för akut utryckning.

Läs mer om elbussens möjligheter och våra tjänster.

Referensprojekt

 

Sveriges första elbusslinje

2015 invigdes en av Sveriges första busslinje med laddhybridbussar. De åtta kilometer som utgör Linje 73 i Stockholm trafikeras idag av åtta laddhybridbussar. Elmotorn drivs på vindkraftsel och dieselmotorn på förnybar biodiesel. Laddningen vid varje ändstation tar sex minuter. Busslinjen är ett samarbete mellan Vattenfall, SL och Volvo som en del i EU-projektet Zero Emission Urban Bus System. Läs vårt faktablad om projektet

Trådlös laddning

Första elbusslinjen med trådlös laddning, eller induktiv laddning, är snart här. Sveriges första elbusslinje där laddningen sker trådlöst vid ändhållplatsen startar i höst i Södertälje. I projektet med trådlös laddning deltar bland annat Scania, som levererar elbussen, och Vattenfall, som svarar för byggnation, ägandeskap och operatörskap av laddinfrastrukturen.

Visste du att

  • 1 vindsnurra räcker för att driva hela Stockholms bussflotta på el?
  • 56 % av resenärerna på elbusslinjen i Stockholm fann busstrafiken mer attraktiv efter övergången till el?
  • Energimängden kan minska med en fjärdedel om bussarna kör på el?
elbuss

Hur får vi fart på elbussarna?

Vattenfall håller igång en dialog med experter, företag, kommuner och landsting.

Se vår film om hur några av dem ser på utvecklingen och arbetar med eldrivna bussar i städerna:

Kontakta kundservice

Ring oss vardagar 9.00-17.00 om du vill ha mer information om våra laddningstjänster.

Telefon: 020-66 90 00
Från utlandet: +46 771 66 90 00

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja