Elektrifiering av sjöfart och kommersiella båtar

Vi på Vattenfall möjliggör en hållbar omställning av sjöfarten genom att erbjuda elkraft som en tjänst till redare och hamnägare. Tjänsten, som vi kallar Power-as-a-Service, kan innefatta flera olika lösningar som är skräddarsydda efter dina behov. Den gör det möjligt att elektrifiera sjötransporter, hamnar och fartyg.

Fokusera på din kärnverksamhet

Vi tar fram en lösning, investerar och äger din laddinfrastruktur och/eller framdrivningssystem såsom batterisystemet och elmotor. Genom att överlåta ansvaret till oss, kan du koncentrera dig på din kärnverksamhet.

Skräddarsy tjänsten efter dina behov

Efter att vi tillsammans utfört en analys av din verksamhet, skräddarsyr vi lösningen och anpassar tjänsten utefter just dina behov.

Överlåt allt ansvar till oss på Vattenfall

Med oss som ägare av din laddinfrastruktur och drivlinan, behöver du inte oroa dig över de risker som ägande, installation och underhåll av utrustningen kan innebära.

Betala ett fast månadspris

Tjänsten tillhandahåller vi till ett fast månadspris under en avtalstid som normalt ligger på 5–10 år. Det betyder att du inte behöver göra någon stor investering och därmed undviker kapitalkostnader.

Att byta till elfärja

Vi förstår utmaningen

En omställning av sjöfarten medför flera utmaningar för redare, inte minst då laddinfrastruktur- och framdrivningssystem är nytt för många. 

Vi förstår att din vardag består av många krävande uppgifter, så som upphandlingar och beslut kring att bygga nytt fartyg eller bygga om ett befintligt. Att dessutom välja den optimala tekniken, sätta upp och underhålla laddinfrastruktur- och framdrivningssystemet samtidigt som man minimerar driftstörningar och säkerställer tidsschema, kräver nya kompetenser och arbetssätt. Att elektrifiera ett fartyg kräver också stora investeringar. Det kan ibland vara svårt för fartygsägare att förutsäga total kostnad för ägandet, vilket skapar osäkerhet om hur elektrifiering av fartyget kommer att påverka verksamheten. 

För att möta dessa utmaningar erbjuder vi på Vattenfall Power-as-a-Service – en tjänst där vi etablerar och tar fullt ansvar för ditt fartygs laddnings- och framdrivningssystem till ett fast månadspris. 

Elektrifiera ditt fartyg med Power-as-a-Service

Med Power-as-a-Service erbjuds du en komplett lösning där vi på Vattenfall ansvarar för att säkerställa kompetens samt den teknik du behöver för att elektrifiera ditt fartyg. Det kan handla om en ny elbåt eller en gammal som konverteras med nya elmotorer och batterisystem. Tjänsten skräddarsys utefter dina behov. Den kan till exempel innefatta tillhandahållande av den elektriska drivlinan till ditt fartyg, inklusive batterier och nödvändig laddningslösing. 

Stort containerfartyg till havs

Elektrifiering av hamnar

Fler elfartyg innebär utmaningar för hamnägare

I takt med att antalet eldrivna fartyg, passagerarbåtar och färjor ökar, behöver hamnägare säkerhetsställa elförsörjning vid kaj. Med växande krav på hållbara lösningar finns det även intresse i att elektrifiera övriga aktiviteter som sker i hamnen, så som kranar och annan hamnlogistik för fartygens godshantering.

Power-as-a-Service möjliggör elförsörjning vid kajen 

Power-as-a-Service innefattar lösningar på infrastrukturutmaningen för hamnarna, både när det kommer till laddinfrastruktur och elektrifiering av maskiner. Vi kan till exempel hjälpa dig med en uppgradering av din hamns elinfrastruktur för att möta marknadens efterfrågan och krav på laddning.

Ellastbil som laddar

Webbinar: Elektrifiering av transporter

Vill du veta hur Vattenfall hjälper företag med funktionslösningar för etablering av laddinfrastruktur och annan elektrisk utrustning som krävs för att möjliggöra omställningen till elektrifierade transporter? Det får du svar på i vårt webbinar.

Tillsammans kan vi skapa en fossilfri framtid

Vi på Vattenfall gör det möjligt för dig att transportera, producera och leva fossilfritt. När du samarbetar med oss kan du dra nytta av all vår kunskap för att göra en positiv skillnad, både för ditt företag och för miljön.

En hållbar omställning av sjöfarten genom till exempel elektrifiering behövs för att möjliggöra en fossilfri framtid och minska utsläppen av både Co2 och Nox- och Sox-partiklar. Flera politiska åtgärder och regleringar införs nu i syfte att uppfylla de nya klimatmålen och däribland allt fler åtgärder för att minska utsläppen från sjöfarten. Exempelvis har region Stockholm som mål att samtliga trafikslag inom kollektivtrafiken ska vara fossilfria till 2030, och då även sjöfarten. Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har som mål att minska utsläppen från sjöfarten med 40 procent till 2030. Elektrifiering av sjöfarten är ett viktigt steg för att nå dessa mål, och på Vattenfall gör vi det möjligt.

Din resa till elektrifiering
1. Initial bedömning

Denna fas är till för att vi ska förstå dina mål och din vision, både generellt och med hänsyn till dina behov av laddinfrastruktur och framdrivningssystem. Vi jobbar tillsammans med dig för att identifiera den optimala lösningen baserat på:

 • Dina mål och din vision
 • Dina krav
 • De tekniska förutsättningar som finns

Bedömningsfasen avslutas med ett slutligt erbjudande.

2. Implementering

I denna fas tar vi på Vattenfall fullt ansvar för projektledning, från desginstadiet till installation och driftsättning. Det betyder att vi investerar i de lösningar som passar dig bäst, inklusive laddinfrastruktur och framdrivningssystem. Om du redan har tagit fram ett lösningsförslag via andra aktörer, kan vi samarbeta med dem för att få lösningen på plats.

3. Drift

Genom Power-as-a-Service tar vi ansvar för laddinfrastruktur och framdrivningssystem, inklusive kommande förutsedda eller oförutsedda reinvesteringar, drift, underhåll och uppgraderingar. Vi bär teknikrisken och säkerställer att allting fungerar som det ska. 

4. Beslut om nästa steg

I slutet av kontraktet ger vi dig två alternativ:

 • Förlänga eller förnya kontraktet
 • Köpa tillgångarna till ett oberoende bedömt marknadspris
Man och kvinna som diskuterarr

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig att elektrifiera ditt fartyg och din hamn på ett smidigt sätt.

Lösningar vi erbjuder till redare och hamnägare

Genom Power-as-a-Service tar vi hand om allt från byte till elmotorer till leverans och förvaltning av laddningssystem och tillhörande elinfrastruktur. Tjänsten kan innefatta både utrustning, tekniska lösningar och support.

Exempel på utrustning som vi erbjuder:

 • AC-laddning
 • DC-laddning
 • Batterisystem
 • Elskåp
 • Transformator
 • Ställverk
 • Mjukvara

Support som ingår:

 • Förebyggande underhåll
 • Felavhjälpande åtgärder
 • Reparationer/byten
 • Övervakning
 • Rapportering
 • Teknisk support
Här beskriver vi olika typer elladdning och framdrivningssystem inklusive gränser. Samma information finns beskriven på sidan.
Tjänsten skräddarsys utefter dina behov.
Elbuss under ladddning

Framtidssäkra din laddinfrastruktur

Snabbare och mer pålitlig laddinfrastruktur med fler laddare är ett måste när användningen av elfordon ökar. Vi på Vattenfall kan hjälpa dig att framtidssäkra din laddinfrastruktur genom skräddarsydda funktionslösningar som överlägger allt ansvar för anläggningen till oss.

Vi jobbar tillsammans med våra kunder för att elektrifiera sjöfarten

Eldriven höghastighetskatamaran

Så jobbar vi med omställningen av sjöfarten

Just nu elektrifieras färjetrafiken och flera spännande projekt är på väg att sjösättas i Stockholms skärgård och Mälaren. Området hör till de mest färjetäta områdena i världen.

Båtar på kanal i Amsterdam

Så jobbar vi tillsammans med Stromma Group

Stromma Group och Vattenfall har ingått partnerskap för att jobba med omställningen och elektrifieringen av deras båtflotta, med fokus på deras kanalbåtar som första steg.

Vill du veta mer?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss för mer information eller för att boka in en första kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev samlar vi de senaste nyheterna inom om högspänning, batterilager och elektrifierade transporter.

Börja prenumerera
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja