Elektrifiering av lastbilar

En omställning till elektrifierade transporter är nödvändigt för att skapa en fossilfri framtid. På Vattenfall erbjuder vi kostnadseffektiva helhetslösningar som gör det möjligt för logistikföretag att byta till ellastbilar.

Övergång till eldrift är ett nytt kunskapsområde för många logistikföretag. Ofta saknas det områdesspecifik expertis, vilket leder till oro över frågor så som val och installation av tekniska lösningar, investeringskostnader, underhåll och risker. Vi på Vattenfall erbjuder logistikföretag skräddarsydda funktionslösningar för den infrastruktur som krävs för elektrifiering av fordonsflottan. Genom att överlåta allt ansvar för infrastrukturen till oss, kan du fortsätta att fokusera på din kärnverksamhet fullt ut.

Utmaningen med att byta till ellastbilar

Att hitta de rätta tekniska lösningarna, ansöka om nätanslutning, installera och underhålla laddinfrastruktur till lastbilarna, och hålla lager av reservdelar kan vara svårt, speciellt för företag som upplever att de inte har tillräcklig kompetens inom området. För att kunna ladda ellastbilar krävs en hel del infrastruktur, både laddare och ofta en kombination av hög- och lågspänningselinfrastruktur anpassad utifrån de laddbehov som finns, samt kunniga tekniker.

Därför erbjuder vi på Vattenfall Power-as-a-Service: en helhetslösning där vi äger och förvaltar din laddinfrastruktur mot ett fast månadspris. Lösningen passar både för företag som arbetar med stadsnära distribution och långväga transporter.

Power-as-a-service gör elektrifiering av transporter möjligt

Power-as-a-Service är en skräddarsydd funktionslösning för logistikföretag som vill ha en smidig övergång till fossilfria transporter. Vi på Vattenfall äger och installerar utrustningen, och tar ett totalt ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt ansvar för anläggningen och erbjuder det som en tjänst. Tjänsten kan innefatta flera olika tekniska lösningar för att möta just dina behov.

Hitta de rätta lösningarna

Vi ger dig professionell rådgivning gällande utformning av el- och laddinfrastruktur och inköpsbeslut. De lösningar vi rekommenderar baseras på dina behov av till exempel laddeffekt och möjlighet att planera och prioritera laddning av olika ellastbilar. Vi på Vattenfall driver tusentals laddstationer över hela Europa och är inte bundna till någon leverantör eller operatör, vilket säkerställer oberoende rådgivning.

Fokusera på din kärnverksamhet

Genom att överlåta allt ansvar för din el- och laddinfrastruktur till oss kan du fortsätta att fokusera på din logistikverksamhet fullt ut, vare sig det handlar om citydistribution eller långväga leveranser. Vi stöttar vid ansökan om nätanslutning och sköter installation, inspektioner, avhjälpande åtgärder, schemalagt förebyggande underhåll och förvaltning. Vi har även beredskap med snabb tillgång till reservdelar och specialisttekniker. Vi utser en förvaltare som är din personliga kontakt under hela avtalsperioden.

Låt oss hantera riskerna

Med en infrastruktur som ägs av oss på Vattenfall behöver du inte känna oro inför de risker som ägande, installation och underhåll av el- och laddinfrastruktur kan innebära, så som elsäkerhetsansvar. Vi tar hand om allt.

Anpassa våra tjänster utefter dina behov

Olika logistikföretag har olika utmaningar och behov beroende på transportsträckor, effektbehov och eventuell nuvarande laddinfrastruktur och mjukvara. Därför kan du anpassa vår lösning utefter vad du behöver. Vi strävar alltid efter att ha ett partnerskap med våra kunder istället för en kund-/leverantörsrelation.

Slipp dyra kapitalkostnader med ett fast månadspris

Vi erbjuder din skräddarsydda helhetslösning till ett fast månadspris. Det betyder att du inte behöver göra någon stor investering och därmed kan undvika kapitalkostnader. Avtalets löptid kan dessutom anpassas, med en normal avtalstid på 5-10 år.

Känn dig trygg med en klimatsmart lösning

Genom att byta till ellastbilar kan du reducera dina utsläpp och därmed möta Sveriges klimatmål och möjliggöra en fossilfri framtid. Med vår lösning kan du dessutom känna dig trygg i att vi säkerhetsställer en miljöanpassad och ansvarsfull hantering av din elanläggning - även vid uttjänt livslängd.

Detta ingår i Power-as-a-Service för logistikföretag:

  • Installation av din el- och laddinfrastruktur, vilken ägs av oss på Vattenfall. Vi tar även ett totalt ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt ansvar för anläggningen
  • Kostnadseffektiva helhetslösningar som är skräddarsydda utefter dina behov
  • Dina tjänster levererade mot ett fast månadspris under en avtalstid som normalt är på 5-10 år
Ellastbil som laddar

Webbinar: Elektrifiering av transporter

Vill du veta hur Vattenfall hjälper företag med funktionslösningar för etablering av laddinfrastruktur och annan elektrisk utrustning som krävs för att möjliggöra omställningen till elektrifierade transporter? Det får du svar på i vårt webbinar.

Tillsammans med våra kunder elektrifierar vi transportsektorn

Volvo eldriven lastvagn

Så jobbar vi tillsammans med Kaunis Irons

I samarbete med Kaunis Iron, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss, genomför vi just nu ett spännande pilotprojekt för att testa fossilfri eldrift av tunga fordon i kyliga klimat.

Eltimmerbil i skogen

Så jobbar vi tillsammans med SCA

Fullastade timmerbilar är en klassisk syn på svenska vägar. Om några år kan de vara eldrivna – och den första är redan i drift. Vi har tittat närmare på ett spännande projekt som knyter samman forskning, skogsindustri och fordonsindustri.

Elbuss under ladddning

Framtidssäkra din laddinfrastruktur

Snabbare och mer pålitlig laddinfrastruktur med fler laddare är ett måste när användningen av elfordon ökar. Vi på Vattenfall kan hjälpa dig att framtidssäkra din laddinfrastruktur genom skräddarsydda funktionslösningar som överlägger allt ansvar för anläggningen till oss.

Processen till att elektrifiera dina transporter
1. Identifiera behov

Först gäller det att identifiera de bästa lösningarna för din nya el- och laddinfrastruktur och eventuella uppgraderingar. Det är viktigt att tänka på vad som kan behövas både idag och i framtiden. Som din elkraftspartner arbetar vi tillsammans med dig för att hitta den optimala lösningen baserat på:

  • Dina mål och din vision
  • Dina krav och behov
  • Marknadsutsikterna för ellastbilar
2. Investering

Elinfrastruktur kräver investeringar både i förväg och fortlöpande för att underhålla anläggningen. Med oss som elkraftspartner övergår din kapitalinvestering till en budgeterat löpande kostnad, då själva ägandet och därmed ansvaret för elanläggningen överförs till oss. Vi leder hela projektet, från utformning till installation och drifttagning, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

3. Drift

Den löpande driften av infrastrukturen kräver både kunskap och erfarenhet. Du kan antingen anställa egen personal och upprätthålla deras kompetens genom ett kontinuerligt utbildningsprogram eller välja att arbeta med en specialiserad elkraftpartner som förvaltar anläggningen och säkerställer att krav, lagar och förordningar följs.

4. Uppgraderingar och förnyelser

Det kommer att finnas en tid då din laddinfrastruktur behöver uppgraderas eller moderniseras. Om du har valt en lösning såsom Power-as-a-Service kommer denna del av processen att hanteras av oss. I slutet av avtalsperioden får du möjlighet att antingen förlänga avtalet eller köpa tillbaka elanläggningen.

White paper "Laddningsinfrastruktur för elektrifierade transporter"

Ladda ned vårt white paper

Vårt white paper "Laddningsinfrastruktur för en eldriven fordonsflotta" innehåller allt du behöver veta för att elektrifiera dina transporter.

Vill du veta mer?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss för mer information eller för att boka in en första kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev samlar vi de senaste nyheterna inom om högspänning, batterilager och elektrifierade transporter.

Börja prenumerera
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja