Elektrifiering av bussar

Elektrifiering av transportsektorn är ett viktigt steg i omställningen till en fossilfri framtid. Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar som möjliggör en smidig övergång till elbussar.

Att byta till elbussar är en stor förändring för bussoperatörer. Ofta saknas det expertis inom området, vilket leder till oro över kostnader, risker och underhåll. Vi på Vattenfall erbjuder därför kostnadseffektiva tjänster och helhetslösningar för bussoperatörer som vill övergå till en eldriven fordonsflotta. Vi tar ansvar för allt från dimensionering och investering till installation och drift av din el- och laddinfrastruktur.

Vi förstår utmaningen

Vi vet att en övergång till elbussar medför flera utmaningar och orosmoment för bussoperatörer. Att hitta de rätta tekniska lösningarna, ansöka om nätanslutning, installera och underhålla elinfrastruktur, och hålla lager av reservdelar kan vara utmanande, speciellt för företag som upplever att de saknar kompetens inom området. Laddinfrastruktur för elfordon kräver exempelvis ofta specialutrustning, en blandning av hög- och lågspänningsinfrastruktur, och kunniga tekniker. Men vi på Vattenfall har svaren, expertisen och lösningarna du behöver. 

Power-as-a-Service: lösningen som möjliggör en smidig övergång till eldrift 

Vi erbjuder el- och laddinfrastruktur som en helhetslösning för bussoperatörer. Detta innebär att vi äger och installerar utrustningen, och tar ett totalt ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt ansvar för anläggningen och erbjuder det som en tjänst. Denna tjänst kan innefatta flera olika tekniska lösningar och anpassas utefter ditt behov.

Elbuss som laddas

Hitta de rätta lösningarna 

Vi ger dig professionell rådgivning gällande utformning av el- och laddinfrastruktur och inköpsbeslut. Vattenfall driver tusentals laddstationer över hela Europa och är inte bundna till någon leverantör eller operatör, vilket säkerställer oberoende rådgivning.

Fokusera på din kärnverksamhet

Genom att överlåta allt ansvar för din elanläggning och laddinfrastruktur till oss kan du fortsätta att fokusera på din kärnverksamhet fullt ut. Vi stöttar vid ansökan om nätanslutning och sköter installation, inspektioner, avhjälpande åtgärder, schemalagt förebyggande underhåll och förvaltning. Vi har även beredskap med snabb tillgång till reservdelar och specialisttekniker. Vi utser en förvaltare som är din personliga kontakt under hela avtalsperioden. 

Låt oss hantera riskerna

Med en elanläggning som ägs av Vattenfall behöver du inte känna oro inför de risker som ägande, installation och underhåll av el- och laddinfrastruktur kan innebära, så som elsäkerhetsansvar. Vi tar hand om allt.

Anpassa våra tjänster utefter dina behov

Olika bussoperatörer har olika utmaningar och behov. Därför kan du anpassa vår lösning utefter vad du behöver. Vi strävar alltid efter att ha ett partnerskap med våra kunder istället för en kund-/leverantörsrelation.

Slipp dyra kapitalkostnader med ett fast månadspris

Vi erbjuder din skräddarsydda helhetslösning till ett fast månadspris. Det betyder att du inte behöver göra någon stor investering och därmed kan undvika kapitalkostnader. Avtalets löptid kan dessutom anpassas, med en normal avtalstid på 10 år.

Känn dig trygg med en klimatsmart lösning

Ett byte till elbussar innebär ett steg närmare en fossilfri framtid. Med vår lösning kan du dessutom känna dig trygg i att vi säkerhetsställer en miljöanpassad och ansvarsfull hantering av din elanläggning - även vid uttjänt livslängd.

Detta ingår i Power-as-a-Service för bussoperatörer:

  • Vi installerar och äger din el- och laddinfrastruktur. Vi tar även ett totalt ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt ansvar för anläggningen
  • Vi skräddarsyr kostnadseffektiva helhetslösningar utefter dina behov
  • Vi levererar dina tjänster mot ett fast månadspris i upp till 10 år
Ellastbil som laddar

Webbinar: Elektrifiering av transporter

Vill du veta hur Vattenfall hjälper företag med funktionslösningar för etablering av laddinfrastruktur och annan elektrisk utrustning som krävs för att möjliggöra omställningen till elektrifierade transporter? Det får du svar på i vårt webbinar.

Vi jobbar tillsammans med våra kunder för att elektrifiera deras bussar

Elbussar under laddning

Så jobbar vi tillsammans med Tide Bus

Vi har levererat vår första Power-as-a-Service-projekt för persontransporter i Vejle i Danmark. Med hjälp av vår lösning kan nu elbussar rulla i staden.

Elbuss under ladddning

Framtidssäkra din laddinfrastruktur

Snabbare och mer pålitlig laddinfrastruktur med fler laddare är ett måste när användningen av elfordon ökar. Vi på Vattenfall kan hjälpa dig att framtidssäkra din laddinfrastruktur genom skräddarsydda funktionslösningar som överlägger allt ansvar för anläggningen till oss.

Din resa till en eldriven fordonsflotta
1. Analys och bedömning

I detta första skede måste de mest lämpliga lösningarna för din nya el- och laddinfrastruktur och eventuella uppgraderingar identifieras. Här är det viktigt att inte bara tänka på vad som kan behövas idag, utan också planera för framtida behov. Vi arbetar tillsammans med dig för att hitta den optimala lösningen baserat på:

  • Dina mål och din vision
  • Dina krav och behov
  • Marknadsutsikterna för elektrifierade bussar
2. Investering

Elinfrastruktur kräver investeringar i förväg och därefter fortlöpande för att upprätthålla funktionen. Genom Power-as-a-Service kan du undvika denna kapitalutgift genom att överföra själva ägandet av elanläggningen till Vattenfall och därmed betala en budgeterad löpande kostnad istället. Vi investerar i den lösning som passar dig bäst. Vi leder dessutom hela projektet - från utformning till installation och drifttagning.

3. Drift

Den löpande driften av din el- och laddinfrastruktur kräver både kunskap och erfarenhet, inte minst vid uppgraderingar eller moderniseringar. Genom Power-as-a-Service kommer denna del av processen att hanteras av oss. Vi tar fullständigt ansvar för elanläggningen, inklusive juridiska, tekniska och ekonomiska risker; återinvesteringar; drift; underhåll; och uppgraderingar. Det enda du behöver göra är att betala ditt fasta månadspris.

4. Beslut om nästa steg

I slutet av avtalsperioden får du möjlighet att antingen förlänga avtalet eller köpa tillbaka elanläggningen till ett överrenskommet pris.

White paper "Laddningsinfrastruktur för elektrifierade transporter"

Ladda ned vårt white paper

Vårt white paper "Laddningsinfrastruktur för en eldriven fordonsflotta" innehåller allt du behöver veta för att elektrifiera dina transporter.

Vill du veta mer?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss för mer information eller för att boka in en första kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev samlar vi de senaste nyheterna inom om högspänning, batterilager och elektrifierade transporter.

Börja prenumerera
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja