Perfekt mix av högspänning, kundrelationer och verksamhetsutveckling

Sofia fann passion för högspänning och trivs i sin roll som affärsutvecklare på Vattenfall Network Solutions, där hon kombinerar tekniskt arbete med kundkontakter och verksamhetsutveckling.

Sofia Nyström
Sofia Nyström är affärsutvecklare på Vattenfall Network Solutions.

Berätta om din roll på Vattenfall och vad som lockade dig till det här yrket?

- Jag jobbar som affärsutvecklare, vilket innefattar en mängd olika ansvar på Vattenfall Network Solutions. För att sammanfatta min roll så har jag kontakt med både befintliga och nya kundrelationer, och har exempelvis ansvar för avtal och övergripande frågor mot samtliga anläggningar för en av våra största kunder. Jag håller också i samverkan mellan våra så kallade förvaltare och försöker lära av mina otroligt kompetenta kollegor för att själv utvecklas i en sådan roll.

- Efter att ha studerat till Civilingenjör i Elektroteknik med inriktning Elkraft på Chalmers samt jobbat några år med kraftledningsprojektering som konsult, ville jag komma närmare det jag under studietiden tyckte var mest spännande - högspänning. Jag letade efter tjänster som passade in på mina mål och fastnade för tjänsten som Teknisk Förvaltare på Vattenfall Network Solutions. Blandningen mellan ren teknik, kundrelationer, verksamhetsutveckling, möjlighet till praktiskt lärande och att forma rollen är verkligen perfekt. 

- Även förebilder har varit viktigt. Jag har till stor del hamnat i den här branschen på grund av inspiratörer och mentorer och har tidigare engagerat mig i exempelvis STEM (science, technology, engineering, math) och Pepp . Även om jag blivit inspirerad av många män i branschen tror jag att det är kvinnor jag hört talas om t.ex. genom min pappas arbetsliv och kvinnor jag kommit i kontakt med i yrket eller via min tid på Chalmers som fått mig att våga.

Varför valde du att arbeta på Vattenfall?

  • Att Vattenfall är en stor arbetsgivare med möjligheter till personlig utveckling.
  • En organisation där det finns många att lära av och stor samlad erfarenhet.
  • Vattenfall har en trovärdig vision, på ett affärsmässigt sätt och strävar efter en hållbar framtid.

Hur ser en typisk arbetsvecka ut?

- En arbetsvecka består både av administrativt arbete på kontoret och besök hos kunder vid våra befintliga eller potentiella anläggningar. Dagarna vid datorn är varierande, men att kunna växla mellan det dagliga tekniska arbetet med verksamhetsprojekt och planering inför förvaltar- eller kunduppdrag är givande.

Vilka projekt eller initiativ inom elkraftsområdet har du varit involverad i?

- Det har blivit många projekt hos våra kunder och sammanfattningsvis har jag ofta varit involverad i högspänningsanpassningar för att stötta våra kunder i deras strategiska hållbarhetsprojekt. Och inom Vattenfall Network Solutions är jag delaktig i initiativ som rör verksamhetsutveckling, sammankallning av förvaltare samt definiera roller och sätta upp processer för specifika arbetsmoment.   

Vilka specifika utmaningar har du stött på i ditt yrke?

- Vi som affärsutvecklare eller förvaltare, står inte som individer med skiftnyckel i handen, det är det andra som gör. Jag har nästintill noll praktisk erfarenhet på anläggning, och när det behövs, är det extra viktigt för mig att veta vilka jag kan vända mig till när något händer och inte vara rädd för att fråga.

- Andra utmaningar är att kunna föreställa sig tänkbara scenarion, vara förberedd och ha det dokumenterat. Men även att förstå skillnaden av olika lösningar och vilka för- och nackdelar de medför.

- Jag som avtalsansvarig hanterar frågor när det mest akuta är löst, det vill säga när våra entreprenörer och kollegor har gjort den initiala felavhjälpningen. Det kan vara tidspressade situationer på anläggningarna och då är min roll att ta fram underlag och hantera avtalsrelaterade frågor mot kund. Där och då har det viktigaste varit att ta hand om och strukturera inkommande information samt kunna avtalen. 

Hur samarbetar du med andra teammedlemmar och kunder?

- Inom Vattenfall Network Solutions område med fokus på elintensiva industrier arbetar vi i team bestående av avtalsansvariga och förvaltare tillsammans med projektledare för att hantera större förändringar, då våra kunder ofta har komplexa anläggningar. Vi har tydliga processer som klargör de viktiga gränssnitten och ansvaren för varje person. Detta möjliggör att vi kan dra nytta av allas kompetens och erfarenhet.

- Vi samarbetar i gruppöverskridande forum där vi utvecklar rollerna och delar erfarenheter. Även om arbetsdagarna varierar beroende på de olika typerna av anläggningar, finns det många gemensamma aspekter för personer med samma roll där erfarenhetsutbyte är ovärderligt.

 

"Vi samarbetar i gruppöverskridande forum där vi utvecklar rollerna och delar erfarenheter"

 

- Mina relationer med kunderna beror på vilken hatt jag har - om arbetet är av teknisk karaktär eller avtalsmässig. När vi tar över delar eller hela högspänningsanläggningen måste vi jobba nära den person som är elansvarig hos kunden. Tillsammans diskuterar vi möjligheter och utmaningar. Oftast är det också kundens elansvarige som har det stora och omfattande totalansvaret för högspänningsanläggningen. När vi tecknar avtal och förvaltar våra avtal är vår samarbetspartner ofta en VD eller inköpschef och då är det andra frågor som är viktiga. Vi är alltid måna om relationerna då det är långa samarbeten och vi är beroende av varandra för att få kundens kärnverksamhet att fungera utan problem.     

Hur har du utvecklats professionellt sedan du började arbeta med elkraft?

- Det har varit en brant utvecklingskurva, på alla fronter. Från att nästintill enbart ha teoretisk kunskap om högspänning har jag lärt mig oerhört mycket om hur det praktiska fungerar ”på riktigt” i en högspänningsanläggning hos elintensiva industrier. Jag har också fått en hel del insikter om kundförvaltning, även om det finns mycket kvar att lära.

Läs om Vattenfall Power-as-a-Service

Vilka färdigheter och kunskaper anser du vara viktiga för att lyckas i ditt yrke?

  • Att kunna lösa alla möjliga sorters problem.
  • Vi jobbar med långa avtal därför är det viktigt med både upprätthållande av relationer och korrekt dokumentering.
  • Viljan att lära sig av kunden och kollegor.
  • Samarbetsvilja, då vi jobbar mycket tillsammans, internt och externt.
  • Initiativkraft, det finns alltid saker att utveckla och förbättra.

Hur ser du på branschens framtid och hur tror du att din roll kommer att utvecklas?

- Jag tror vi får se ökade krav på att industrier och företag tar mer ansvar i den gröna utvecklingen vilket ofta bidrar till att deras högspänningsanläggning behöver anpassas. Många elintensiva industrier, likt vår elektriska infrastruktur i stort, har äldre högspänningsanläggningar. Dessa fungerar men har passerat sin tekniska livslängd och är byggda med den tidens reglementen och säkerhetskrav. Dessutom ser vi ökad efterfrågan på högspänningskompetens i takt med att företag inom exempelvis industrin, transportbranschen och datacenter växer. 

Slutligen - hur ser dina framtida mål ut?

- Mina mer kortsiktiga mål är att få en ordentlig teknisk grund att stå på, att lära mig så mycket jag kan från mina kollegor som har gedigen praktisk erfarenhet. Jag kommer antagligen aldrig själv utföra en termografering eller ta oljeprover men att förstå när, var, hur och varför olika diagnostiska utvärderingar görs – där finns det stor utvecklingspotential för mig.

- På lång sikt vill jag fortsätta bidra till en mer hållbar omvärld. Inga klara mål om positioner eller titlar utan en vilja om att fortsätta drivas framåt genom att utvecklas och kunna bidra med det jag kan och samtidigt skapa miljöer där det är lätt för andra att arbeta och utvecklas.  

Vill du veta mer?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss för mer information eller för att boka in en första kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev samlar vi de senaste nyheterna inom om högspänning, batterilager och elektrifierade transporter.

Börja prenumerera
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja