För medarbetarnas säkerhet är det viktigt att den utrustning som används fungerar på avsett sätt. Både myndigheter och tillverkare kräver att viss utrustning kontrolleras årligen.

Vattenfall Services utför egenkontroller på dina verktyg och utrustningar. Detta innebär att vi kontrollerar och kalibrerar verktyg enligt tillverkare och myndigheters krav för en säker användning av utrustningarna. Egenkontroller journalförs, individmärks med unikt nummer och med kontrollmärke för sista kontrollmånad.

Egenkontroll

• Mindre lyftverktyg • Jordningsdon • Manöverstänger • Högspänningsprovare • Momentnycklar • Ställage • Stegar och arbetsbryggor • Stolpskor • Elektrisk provning av AMS utrustning • Kalibrering av DRÄGER alkolås • Tryckkärl • Brandsläckare • Motorsågar • Pressverktyg • Presstänger • Personlig skyddsutrustning

Kontakta Erik Nolberger på telefon 070 321 32 85 eller e-post erik.nolberger@vattenfall.com

Kontakta Erik

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB

RU2036
962 80 JOKKMOKK

Org. nummer

556417-0859

Följ oss

LinkedIn 

Instagram