Installationstjänster

Vattenfall Services har en stark marknadsposition och tydliga tjänsteerbjudanden för högspänningsarbeten men även för belysningsarbeten och kundnära arbeten kopplade till nätanslutningar, elmätare och installation av ladd-utrustning.

I och med köpet av Dalenbergs El & Maskinteknik i Skene stärker Vattenfall Services sin position för lågspänningsuppdrag och ger konkurrensfördelar när kund efterfrågar arbeten för både hög- och lågspänning.

Läs mer om Dalenbergs El & Maskinteknik

Kontakta Martin Vestling på telefon 076-134 96 53 eller e-post Martin Vestling

Kontakta Martin

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
962 80 Jokkmokk

Organisationsnummer
556417-0859