Vi bygger, förnyar, underhåller och optimerar din belysningsanläggning för ett säkrare och tryggare samhälle.

Du får en funktionell, energieffektiv och säker belysningsanläggning. Vi har mångårig erfarenhet inom belysningsområdet och idag ansvarar vi till exempel för belysning av vägar, idrottsplatser, elljusspår, industriområden, parkeringsplatser och även arkitektoniska belysningsinstallationer.

Ny effektbelysning för Älvsborgsbron

När Älvsborgsbron i Göteborg fyllde 50 år fick den en ny effektbelysning. 220 armaturer skulle fästas på den drygt 900 meter långa hängbron.

 

Erfarna klätterexperter och speciell teknik ger spektakulär belysning

Att jobba på en bro med 107 meter höga pyloner och 45 meters fri höjd krävde erfarna, certifierade klätterexperter som kunde hänga på utsidan av bron och borra i 70 centimeter tjock betong. Bron var röntgad och besiktigad i förväg för att teknikern skulle veta var det gick att borra. 

För att armaturerna ska klara marin miljö är alla delar är i rostfritt stål eller en speciell legering som står emot salt och vindar. Det var också viktigt att fästa och täta armaturen så att inte vatten tränger in. Kontrollerna var många för ett högkvalitativt resultat.

Via datorstyrning kan belysningen lätt skifta färg och ger en vacker och spännande bro.

Tryggare cykelparkering vid resecentrum i Uppsala!

Ny belysning för cykelparkering

Cykelparkeringen vid resecentrum i Uppsala har länge ansetts vara en mörk och otrygg plats. Ytan för cykelparkering var tidigare belyst med Hess Novara på 4,5 meters höjd vilka inte gav tillräckligt med ljus och dessutom var armaturerna svåra att nå för underhåll, även med en skylift.

Vattenfall Services fick uppdraget att åtgärda belysningen och valet av ny belysning föll på Flux pole40 som monterades direkt på cykelstället i hela dess längd. Sammanlagt blev det 106 armaturer med en total längd på 304 meter och total effekt på 4,52kW. Pole40 är en 24V-armatur och anläggningen drivs av 46 stycken drivers. Nu är cykelparkering väl belyst även under årets mörkaste dagar, se bilden ovan.


Det här är bara två exempel på hur vi jobbar. Vill du veta mer om vad vi gjort? Tveka inte att höra av dig.

Kontakta Johan Olsson-Lasu på telefon 072 237 84 43 eller e-post johan.olssonlasu@vattenfall.com

Kontakta Johan

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
962 80 Jokkmokk

Organisationsnummer
556417-0859