Vattenfall Services är Sveriges största belysningsentreprenör. Vi jobbar ständigt med att hjälpa våra kunder att underhålla, förbättra och utveckla sin utomhusbelysning. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kunskaper inom belysningsplanering, projektering och ljusdesign vilket blir unikt för en drift- och underhållsentreprenad för belysning i Sverige.

I ett nordiskt land som Sverige ställs det höga krav på den artificiella belysningen för att skapa säkra, trygga och tilltalande utomhusmiljöer. Utomhusbelysningen har en viktig funktion ur fler aspekter: Bra planerad belysning bidrar till att minska risken för olyckor, skapa goda arbetsmiljöer, öka tryggheten, trivseln och tillgängligheten och även tillgodose estetiska värden.

Vi på Vattenfall Services har mångårig erfarenhet inom belysningsområdet och i dag ansvarar vi till exempel för belysning av vägar, idrottsplatser, elljusspår, industriområden, parkeringsplatser och även arkitektoniska belysningsinstallationer med kunder som trafikverket, kommuner, vägföreningar, bostadsrättsföreningar med flera. Med vår hjälp får du en funktionell, energieffektiv, hållbar och säker belysningsanläggning.

Våra tjänster inom belysning

Vi har i många år arbetat med att göra Sverige tryggare genom belysning av offentliga utomhusmiljöer – allt från vägar och gator, torg, parker, idrottsplatser, elljusspår och broar till fasader, byggnader, industriområden, köpcentrum, lekparker, träd, parkeringar och arkitektoniska belysningsinstallationer med mera.

Vi erbjuder alla typer av utomhusbelysning mot den svenska marknaden inklusive tekniska funktioner och tjänster för att säkerställa belysningssystemen och olika verksamheters funktionella och estetiska behov.

Som en helhetsleverantör kan vi hjälpa dig i alla projektskeden från tanke till färdig handling. Allt från att definiera kundbehov, utföra projektering, bygga och installera till att sköta drift och underhåll för er belysningsanläggning.

I vårt arbete säkerställer vi funktionella och miljömässigt hållbara belysningssystem och strävar mot Vattenfalls vision om att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Mer information

Ladda ner faktablad om våra tjänster

Välkommen att kontakta din region!

Nord – Anders Hansson
anders.hansson@vattenfall.com
070-302 07 66

Norra Väst – Jannicke Kullberg
jannicke.kullberg@vattenfall.com
073-086 90 90

Väst – Per Redtzer
per.redtzer@vattenfall.com
076-105 07 95

Mellan – Joel Hersan
joel.hersan@vattenfall.com
073-038 98 35

Öst – Peter Hansen
peter1.hansen@vattenfall.com
073-046 38 86

Syd Öst – Johan Söderlund
johan.soederlund@vattenfall.com
070-263 26 76

Syd – Johan Söderlund
johan.soederlund@vattenfall.com
070-263 26 76

Nationell anbudsingenjör – Thomas Cervin
thomas.cervin@vattenfall.com
070-565 38 69

Regionkarta belysning.png

Våra projekt

Kontakta Per Redtzer på telefon 070 855 51 02 eller e-post per.redtzer@vattenfall.com 

Prisförfrågan för belysningsuppdrag

Kontakta Per

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859