Provnings - och analysmetoder

Sedan 1988 driver Vattenfall AB ett betonglaboratorium som erbjuder ett 40-tal ackrediterade provnings- och analysmetoder inom områdena ballast, betong och sprutbetong. Laboratoriet ackrediterades 1990 som första betonglaboratorium i Sverige.

Standardiserade provningar är en självklarhet för oss. Vi utför även provning i fält, det vill säga vattenkraftdammar, tunnlar, broar, värmekraftverk, kärnkraftverk, vägar, kulvertar, fundament med mera.

Vi har öppet året runt.

Vi erbjuder provnings- och analysmetoder inom:

  • Ballast
  • Betong
  • Sprutbetong

Hyra av lokaler, utrustning och expertis

Det finns möjlighet att hyra laboratorielokaler samt utrustning med eller utan befintlig personal. Laboratoriemiljön sträcker sig från grov miljö för till exempel provbehandling till ren miljö för våtkemiska analyser. Till utrustningen räknas bland annat en betongstation och faciliteter för betongsprutning.

Utbildad personal är behjälplig med betongteknisk kompetens från byggandet av försöksanläggningar och instrument till provning och analys.

Om ni behöver hjälp med emballage för frakt, kontakta oss så hjälper vi er.

Beställ provning

För att beställa provning behöver du skriva ut och skicka in blanketten nedan.

Beställ provning av betong
Beställ provning av betong (Word)

Beställ provning av ballast

Minsta provningsmängd ballastmaterial

Order testing of hardened concrete

Order testing of hardened concrete (Word)


Priser

Prislista provningar 2021

Price list 2021

Ackrediterade provningsmetoder

Kontakt för provning

E-post: Per-Erik Thorsell
Telefon: 070-618 35 31

Hitta hit 

Postadress
Vattenfall AB
Betongprovning
Laboratorievägen 1
814 26 Älvkarleby

Godsadress
Vattenfall AB
Betongprovning
Laboratorievägen 1
814 70 Älvkarleby

Vägbeskrivning