Provnings - och analysmetoder

Sedan 1988 driver Vattenfall AB ett betonglaboratorium som erbjuder ett 40-tal ackrediterade provnings- och analysmetoder inom områdena ballast, betong och sprutbetong. Laboratoriet ackrediterades 1990 som första betonglaboratorium i Sverige.

Standardiserade provningar är en självklarhet för oss liksom provtagning samt provning i fält, det vill säga vattenkraftdammar, tunnlar, broar, värmekraftverk, kärnkraftverk, vägar, kulvertar, fundament med mera.

Vi erbjuder provnings- och analysmetoder inom:

  • Ballast
  • Betong
  • Sprutbetong

Eftersom Betonglaboratoriet är fysiskt och organisatoriskt integrerat i Vattenfalls konsult- och forskningsverksamhet, erbjuder vi även betongtekniska små- och storskaliga undersökningar och försök av den ovanliga typen. Vår gedigna och unika betongtekniska bakgrund uppskattas när vi anlitas av branschen för expertutlåtanden och skadeutredningar. Vi har öppet året runt.

Läs mer om Provning och analys av betong och berg

Hyra av lokaler, utrustning och expertis

Det finns möjlighet att hyra laboratorielokaler samt utrustning med eller utan befintlig personal. Laboratoriemiljön sträcker sig från grov miljö för till exempel provbehandling till ren miljö för våtkemiska analyser. Till utrustningen räknas bland annat en betongstation och faciliteter för betongsprutning.

Utbildad personal är behjälplig med betongteknisk kompetens från byggandet av försöksanläggningar och instrument till provning och analys samt avancerade metoder för utvärdering.

Om ni behöver hjälp med emballage för frakt, kontakta oss så hjälper vi er.

Beställ provning

För att beställa provning behöver du skriva ut och skicka in blanketten nedan.

Beställ provning av betong
Beställ provning av betong (Word)

Beställ provning av ballast

Minsta provningsmängd ballastmaterial

Order testing of hardened concrete


Priser

Prislista provningar 2019

Ackrediterade provningsmetoder

Kontakt för provning

E-post: Per-Erik Thorsell
Telefon: 026-836 61

Hitta hit 

Postadress
Vattenfall AB
Civil Engineering
814 26 Älvkarleby

Godsadress
Vattenfall AB
Betongprovning
Laboratorievägen
814 70 Älvkarleby

Vägbeskrivning