Provning och certifiering

Vi arbetar med provning och certifiering samt bedriver forskning och utveckling. Uppdragen genomförs i nära samarbete med Vattenfalls övriga konsultverksamhet samt forskare inom Civil Engineering.

I våra ackrediterade laboratorier erbjuder vi de flesta såväl vanliga betongprovnings- och analysmetoder som avancerade tjänster. Betongtekniska försök kan genomföras från liten till stor skala. Denna gedigna och unika betongtekniska bakgrund uppskattas när vi anlitas av branschen till expertutlåtanden och skadeutredningar.

VUC Informationsdag för betongtillverkare 2018

VUC informationsdag äger rum i Älvkarleby den 22 maj 2018. Mer information, inbjudan och anmälan kommer att finnas på vår hemsida.

Älvkarleby vattenkraftstation

Kontakta oss

Provning och certifiering
E-post: Holger Ecke
Telefon: 026-835 93
Fax: 026-836 30

Provning: 
E-post: Per-Erik Thorsell
Telefon: 026-836 61

Certifiering:
E-post: Susanne Eriksson
Telefon: 026-836 32

Hitta hit 

Postadress
Vattenfall AB, Vattenfall Services Nordic AB
Laboratorievägen
814 26 Älvkarleby

Godsadress
Vattenfall AB
Betongprovning
Laboratorievägen
814 70 Älvkarleby

Vägbeskrivning