Provning och certifiering

Vi arbetar med provning och certifiering samt bedriver forskning och utveckling. Uppdragen genomförs i nära samarbete med Vattenfalls övriga konsultverksamhet samt forskare inom Civil Engineering.

I våra ackrediterade laboratorier erbjuder vi de flesta såväl vanliga betongprovnings- och analysmetoder som avancerade tjänster. Betongtekniska försök kan genomföras från liten till stor skala. Denna gedigna och unika betongtekniska bakgrund uppskattas när vi anlitas av branschen till expertutlåtanden och skadeutredningar.