Provning och certifiering

Vi arbetar med provning och certifiering samt bedriver forskning och utveckling. Uppdragen genomförs i nära samarbete med Vattenfalls övriga konsultverksamhet samt forskare inom Civil Engineering.

I våra ackrediterade laboratorier erbjuder vi de flesta såväl vanliga betongprovnings- och analysmetoder som avancerade tjänster. Betongtekniska försök kan genomföras från liten till stor skala. Denna gedigna och unika betongtekniska bakgrund uppskattas när vi anlitas av branschen till expertutlåtanden och skadeutredningar.

Ny medarbetare

Vi välkomnar Arto Ledin som började hos oss den 1 november. Arto kommer främst att arbeta som besiktningsman inom fabriksbetong.