Välj den energikälla som passar ditt företag bäst

Här har vi sammanfattat information om de energislag som produceras till företagskunder som tecknar elavtal med oss. Vår vind-, vatten- och kärnkraft samt vår energimix är producerad i Vattenfalls svenska kraftverk. 

Vindkraft

Vindkraft är det snabbast växande energislaget i Europa, och spelar en viktig roll i strävan efter att uppnå EU:s klimatmål. Vattenfall är en av de största aktörerna i Europa inom utveckling och drift av vindkraft. I Sverige har vi cirka 130 vindkraftverk.

Vattenkraft

Vattenkraft är ett förnybart energislag som är ekonomiskt attraktivt, har god leveranssäkerhet och låga koldioxidutsläpp. Vattenfall äger och driver över 100 vattenkraftverk, de flesta i Sverige. Vi är en av Europas största operatörer inom vattenkraft och vi avser att utforska de tillväxtmöjligheter som finns i Europa.

Kärnkraft

Kärnkraft spelar en avgörande roll i många europeiska länder. Vattenfall har spelat en viktig roll i uppbyggnaden av svenska kärnkraftverk och äger i dagsläget sju kärnkraftsreaktorer i Sverige. Vi förbättrar ständigt vår säkerhet och tillgänglighet.

Här kan du få djupare information om Vattenfalls elproduktion.