Hållbara städer

Vårt initiativ för hållbara städer (Sustainable Cities) ser över hela energisystemet och stadens energianvändning. Vi erbjuder hållbara el- och värmeleveranser samt energieffektiva lösningar - från koldioxidneutral fjärrvärme till en elektrifierad laddinfrastruktur för elbilar.

Vy över Berlin - en hållbar stad

Genom att arbeta med kommuner, organisationer, företag och konsumenter utvecklar vi konkreta planer anpassade till specifika behov. Vårt mest värdefulla bidrag är vår kunskap och expertis som vi kan dela med oss av för att göra städer, företag och konsumenter mer energimedvetna.

Våra nuvarande City Partnerships

Uppsala, Sverige

Vi levererar fjärrvärme till 95 procent av alla hem och företag i staden. Vår plan är att bli koldioxidneutrala med en ny anläggning för biobränsle till 2030. Vi förser även Uppsala med elektrifierade lösningar för transportsektorn. Våra energiexperter har ett nära samarbete med näringsliv och universitet. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Berlin, Tyskland

Till 2020, har Berlin som mål att minska sina CO2-utsläpp med 40 procent jämfört med 1990. Vi erbjuder expertis, investeringar och innovationer.

Hamburg, Tyskland

Hamburgs energitillgång kommer allt mer att baseras på förnybar energi för att drastiskt minska CO2-utsläppen. Bland annat genom klimatanpassade transporter och solfångare.

Amsterdam, Nederländerna

Till år 2025 har Amsterdam satt upp ett mål att minska sina CO2-utsläpp med 40 procent, jämfört med 1990. Detta bland annat genom att förbättra stadens energisystem och utveckla hållbara lösningar för värme- och kyla, samt ha laddlösningar.

Miljövarudeklarationer visar elens ursprung

Se exempel på partnerskap och hållbara energilösningar:
Sustainable Cities 3D