Kunder och investerare ställer allt högre krav på transparens och säkra uppgifter. Med miljödeklaration får du en tydlig, kvalitetssäkrad och jämförbar information om den miljöpåverkan elproduktionen medför.

Miljövarudeklarationen ger information som går att överföra direkt i hållbarhetsredovisningen, eller användas i kommunikation och marknadsföring.

Läs om hur du nyttjar livscykelanalyser för en rad olika användningsområden som kan ge dig diverse konkurrensfördelar.

Läs mer

EPD gör jämförelsen möjlig

En EPD (Environmental Product Declaration; miljövarudeklaration) är en redovisning av miljöprestanda, kvalitetssäkrat av ett ackrediterat certifieringsorgan. Den värderar inte miljöpåverkan eller miljöanpassning, men gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper ur ett livscykelperspektiv

En livscykelanalys (LCA, efter Life Cycle assessment) tar med all miljöpåverkan – från produktion av komponenterna i kraftverken till återvinning eller skrotning av komponenterna.

EPD är ett dokument, som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan. Den ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och markanvändning för varje kilowattimme el som produceras. EPD är ett transparant sätt att visa sin miljöpåverkan som är uppskattat av både kunder och investerare.

Vi erbjuder även Bra Miljöval märkt el med EPD vilket innebär att kunderna kan, utöver EPD informationen, få en elleverans som uppfyller kraven enligt Bra Miljöval.

Till webbplatsen Environdec

Nyttan med EPD

  • kvalitetssäkrade siffror för utsläpp, resursförbrukning, påverkan på biologisk mångfald med mera
  • uppgifter som är adderbara för företag som ska certifiera egen miljödeklaration
  • objektivitet, grundat på ISO 14025
  • jämförbarhet, det vill säga ett krav på branschgemensamma regler
  • kvalitetssäkring med krav på kontroll av en oberoende tredje par

Visa ert miljöengagemang med ursprungsgarantier

Ett sätt för företag att visa sin egen aktiva roll för en bättre miljö är att kunna spåra elens ursprung till den kraftkälla du själv önskar. Till exempel så kan du välja att köpa el producerad av vatten eller vind och med hjälp av ursprungsgarantier enkelt bevisa detta.

Vi är enda EPD-certifierade elbolaget i Sverige

Vattenfall har som enda producent i Norden, och första producent i världen, all sin elproduktion miljödeklarerad och certifierad enligt EPD-systemet. Det innebär att er verksamhet kan få en produktionsspecifik elleverans av till exempel vindkraft där ni enkelt kan spåra elens ursprung och få en totalbild över leveransens miljöpåverkan.

Du får tredjepartsgaranti på elens ursprung och dess miljöpåverkan som du enkelt kan använda i din egen kommunikation. 

Certifiera din fastighet med EPD Vind 

1. Lätt att spåra och bevisa elens ursprung

EPD är garanterar kvalitetssäkrad information om bland annat utsläpp, resursförbrukning, påverkan på biologisk mångfald. Det är objektivt och grundat på ISO 14025. Ett ackrediterat certifieringsorgan kvalitetssäkrar uppgifterna i miljödeklarationen och du kan enkelt spåra och bevisa elens ursprung.

2. Exakta uppgifter – färdiga för din miljöredovisning

EPD-certifieringen ger uppgifter som är relevanta för företag som ska certifiera egna miljödeklarationer. Du får exakta data för din fastighet och en bra bild av den totala miljöprestandan. Tredjepartscertifieringen innebär även att din information är objektivt granskad.

3. Kvalitetssäkring ger värdeökning

EPD är jämförbart och det finns krav på branschgemensamma regler. Du har även en kvalitetssäkring med krav på kontroll av en oberoende tredje part. Att ha en EPD-certifiering innebär en värdeökning för din fastighet.

Mer information om miljö

Hållbara städer

Hållbarhet

Miljöstyrning