Vi värmer Vänersborg

I Vänersborg finns vår fjärrvärme. Den värmer upp ditt hem, din skola eller arbetsplats. Antagligen utan att du ens tänker på det.

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Inom markerat område kan du också få byggvärme. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Karta över fjärrvärme i Vänersborg


Ansvarig säljare

Funderar du på att beställa fjärrvärme eller har frågor? Kontakta oss gärna.

Företagssäljare

Roland Liljeqvist
Telefon: 076-789 45 33


Miljöfakta i Vänersborg

Den största delen av vår fjärrvärme gör vi av spillvärme från Vargön, resten utgörs nästan enbart av biobränsle. Vi fortsätter vårt miljöengagemang genom att tillvarata så mycket spillvärme som möjligt och Önaforsverket används som spetslast och produktionsreserv med bioolja som bränsle.

Mer än hälften av bränslet spillvärme från Vargön Alloys, medan det övriga bränslet nästan uteslutande är bioolja. Produktionen är i stort sett helt koldioxidneutral.

Genom att förbättra verkningsgraden i anläggningarna minskar vi vår resursförbrukning. Vi ser även på nya möjligheter att tillvarata spillvärmen ännu bättre. Vi utnyttjar spillvärmeöverskottet sommartid för att producera kyla i Västfastigheters nya fastighet Brinkåsen intill Restad Gård.

Värnersborg

Nyckeltal för levererad fjärrvärme, i kg/MWh=g/kWh
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
CO2 enligt ETS 1,65 0,65 2,20 0,20 0,09 6,99
CO2 enligt VMK 1,79 0,71 1,00 0,40 0,22 0,80
NOx 0,07 0,11 0,46 0,06 0,26 0,31
SO2 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt två olika system, dels som tidigare år enligt det europeiska utsläppshandelssystemet ETS, dels enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK.

Klimatneutral värme

Är du intresserad av en helt koldioxidneutral fjärrvärmeleverans? Läs mer om Vattenfalls tilläggsprodukt Klimatneutral Värme.