Vi värmer Gustavsberg

I Gustavsberg finns vår fjärrvärme. Den värmer upp ditt hem, din skola eller arbetsplats. Antagligen utan att du ens tänker på det. 

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Inom markerat område kan du också få byggvärme. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Karta över fjärrvärme i Gustavsberg


Ansvariga säljare

Funderar du på att beställa fjärrvärme eller har frågor? Kontakta oss gärna.

Befintliga kunder

Peter Sandberg
Telefon: 072-741 94 84

Nya kunder

Sebastian Oebius
Telefon: 076-785 41 09

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Peter Norlén
Telefon: 072-725 97 68


Miljöfakta

I Gustavsberg använder vi biobränslen som ger mycket låga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Underhåll och bränslefrågor har en hög prioritet hos oss varför vår produktion är näst intill koldioxidneutral och tillgängligheten mycket hög. Skulle det trots allt inträffa någon driftstörning vid någon av baslastpannorna, eller om det är mycket kallt, används fossil olja i yttersta nödfall.

Miljöredovisning Södra Storstockholm