Vi erbjuder en skräddarsydd lösning för elanläggningen i ditt datacenter. Med vår hjälp kan ni etablera och expandera ert datacenter med våra snabba och förutsägbara ledtider på våra mobila transformatorstationer. Fokusera på er kärnverksamhet medan vi investerar det som krävs och tar det fulla operativa och legala ansvaret för elanläggningen.