Vi har tagit fram några räkneexempel för vad elen skulle kunna kosta framöver, för dig som har ett elavtal med rörligt elpris. Tänk på att elpriserna både kan gå upp och ner, vår beräkning är en uppskattning baserat på vad vi vet idag och ger bara en indikation. Priserna i tabellerna är exklusive moms och uppdaterades senast 6 oktober.

Vi har valt att göra en kostnadsprognos för nivåer av årsförbrukning: 10 000 kWh/år, 20 000 kWh/år, 35 000 kWh/år och 50 000 kWh/år.

Kortfattat vad för prognosen för elkostnaden är baserad på: 
Prognosen är baserad på terminspriset och förbrukningsprofil för respektive elområde, elhandelspåslag, fast elcertifikatsavgift, vårt spotpåslag och handelsavgifter. Priserna kommer från Nasdaq Futures, så exemplen är baserade på marknaders uppfattning om framtida elpriser. Elnätskostnad tillkommer.

Vill du räkna mot din faktiska elförbrukning kan du logga in på Mina sidor och se vilken förbrukning du hade samma period förra året och använda den i din beräkning.

Preliminära elkostnader för elområde 1:

Prognos för rörligt elpris 10 000 kWh 20 000 kWh 35 000 kWh 50 000 kWh
Oktober 211 kr 422 kr 738 kr 1 054 kr
November 354 kr 708 kr 1 239 kr 1 770 kr
December 424 kr 848 kr 1 485 kr 2 121 kr
Totalt: 989 kr 1 978 kr 3 462 kr 4 945 kr


Preliminära elkostnader för elområde 2:

Prognos för rörligt elpris 10 000 kWh 20 000 kWh 35 000 kWh 50 000 kWh
Oktober 201 kr 401 kr 702 kr 1 003 kr
November 337 kr 675 kr 1 181 kr 1 687 kr
December 441 kr 882 kr 1 543 kr 2 204 kr
Totalt: 979 kr 1 958 kr 3 426 kr 4 894 kr


Preliminära elkostnader för elområde 3:

Prognos för rörligt elpris 10 000 kWh 20 000 kWh 35 000 kWh 50 000 kWh
Oktober 256 kr 512 kr 896 kr 1 280 kr
November 474 kr 949 kr 1 660 kr 2 372 kr
December 799 kr 1 598 kr 2 796 kr 3 994 kr
Totalt: 1 529 kr 3 058 kr 5 352 kr 7 646 kr


Preliminära elkostnader för elområde 4:

Prognos för rörligt elpris 10 000 kWh 20 000 kWh 35 000 kWh 50 000 kWh
Oktober 357 kr 715 kr 1 250 kr 1 786 kr
November 612 kr 1 223 kr 2 140 kr 3 058 kr
December 988 kr 1 976 kr 3 457 kr 4 939 kr
Totalt: 1 957 kr 3 913 kr 6 848 kr 9 783 kr

Få koll på verksamhetens elkostnader

Förenklat styrs elpriset av utbud och efterfrågan, det vill säga hur mycket el som produceras och hur mycket vi konsumerar. Elpriset sätts utifrån hur mycket det kostade att producera den sista kilowattimmen som behövs för att möta efterfrågan. Olika energikällor kostar olika mycket. Därför kan vi se låga priser när det blåser mycket men höga priser när vi behöver sätt in reservkraft från till exempel fossila energikällor. Ju mer el vi sparar tillsammans påverkar alltså inte bara dina egna kostnader utan kan även hjälpa till att sänka elpriset i stort på marknaden.

Energieffektivisera din verksamhet

Energieffektivisering handlar om att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för både din verksamhet och för att bidra till ett hållbart samhälle. Många verksamheter kan till och med minska sina energikostnader med så mycket som 20 procent.
Läs mer om energieffektivisering

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja