Vi har tagit fram några räkneexempel för vad elen skulle kunna kosta framöver, för dig som har ett elavtal med rörligt elpris. Tänk på att elpriserna både kan gå upp och ner, vår beräkning är en uppskattning baserat på vad vi vet idag och ger bara en indikation. Priserna i tabellerna uppdateras varje vecka och är exklusive moms.

Vi har valt att göra en kostnadsprognos för med nivåer av årsförbrukning: 10 000 kWh/år, 20 000 kWh/år, 35 000 kWh/år och 50 000 kWh/år.

Kortfattat vad för prognosen för elkostnaden är baserad på: 
Prognosen är baserad på terminspriset och förbrukningsprofil för respektive elområde, elhandelspåslag, fast elcertifikatsavgift, vårt spotpåslag och myndighetsavgifter. Priserna kommer från Nasdaq Futures, så exemplen är baserade på marknaders uppfattning om framtida elpriser. Elnätskostnad tillkommer.

Vill du räkna mot din faktiska elförbrukning kan du logga in på Mina sidor och se vilken förbrukning du hade samma period förra året och använda den i din beräkning.

Preliminära elkostnader för elområde 1:

Prognos för elpris
(öre/kWh)
10 000 kWh 20 000 kWh 35 000 kWh 50 000 kWh
Februari
(98,40)
1 181 kr 2 362 kr 4 133 kr 5 904 kr
Mars
(86,40)
968 kr 1 935 kr 3 387 kr 4 838 kr
April
(82,40)
659 kr 1 318 kr 2 307 kr 3 296 kr
Maj
(78,40)
463 kr 925 kr 1 619 kr 2 313 kr
Juni
(78,40)
321 kr 643 kr 1 125 kr 1 607 kr
Totalt: 3 592 kr 7 183 kr 12 571 kr 17 958 kr

Preliminära elkostnader för elområde 2:

Prognos för elpris
(öre/kWh)
10 000 kWh 20 000 kWh 35 000 kWh 50 000 kWh
Februari
(98,40)
1 210 kr 2 421 kr 4 263 kr 6 052 kr
Mars
(86,40)
968 kr 1 935 kr 3 387 kr 4 838 kr
April
(82,40)
643 kr 1 285 kr 2 250 kr 3 214 kr
Maj
(78,40)
455 kr 909 kr 1 592 kr 2 274 kr
Juni
(78,40)
321 kr 643 kr 1 125 kr 1 607 kr
Totalt: 3 597 kr 7 193 kr 12 617 kr 23 617 kr

Preliminära elkostnader för elområde 3:

Prognos för elpris
(öre/kWh)
10 000 kWh 20 000 kWh 35 000 kWh 50 000 kWh
Februari
(103,40)
1 230 kr 2 461 kr 4 307 kr 6 152 kr
Mars
(97,40)
1 101 kr 2 201 kr 3 852 kr 5 503 kr
April
(95,40)
763 kr 1 526 kr 2 671 kr 3 816 kr
Maj
(83,40)
509 kr 1 017 kr 1 781 kr 2 544 kr
Juni
(83,40)
392 kr 784 kr 1 372 kr 1 960 kr
Totalt: 9 995 kr 7 989 kr 13 983 kr 19 975 kr

Preliminära elkostnader för elområde 4:

Prognos för elpris
(öre/kWh)
10 000 kWh 20 000 kWh 35 000 kWh 50 000 kWh
Februari
(130,40)
1 604 kr 3 208 kr 5 614 kr 8 020 kr
Mars
(116,40)
1 339 kr 2 677 kr 4 685 kr 6 693 kr
April
(123,40)
987 kr 1 974 kr 3 455 kr 4 936 kr
Maj
(133,40)
787 kr 1 574 kr 2 755 kr 3 935 kr
Juni
(138,40)
678 kr 1 356 kr 2 374 kr 3 391 kr
Totalt: 5 395 kr 10 789 kr 18 883 kr 26 975 kr

Få koll på verksamhetens elkostnader

Förenklat styrs elpriset av utbud och efterfrågan, det vill säga hur mycket el som produceras och hur mycket vi konsumerar. Elpriset sätts utifrån hur mycket det kostade att producera den sista kilowattimmen som behövs för att möta efterfrågan. Olika energikällor kostar olika mycket. Därför kan vi se låga priser när det blåser mycket men höga priser när vi behöver sätt in reservkraft från till exempel fossila energikällor. Ju mer el vi sparar tillsammans påverkar alltså inte bara dina egna kostnader utan kan även hjälpa till att sänka elpriset i stort på marknaden.

Energieffektivisera din verksamhet

Energieffektivisering handlar om att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för både din verksamhet och för att bidra till ett hållbart samhälle. Många verksamheter kan till och med minska sina energikostnader med så mycket som 20 procent.
Läs mer om energieffektivisering