Grattis - nu är äntligen din solcellsanläggning på plats! Så här kommer du igång med att börja producera din egen, fossilfria solel.1. Invänta klartecken från ditt elnätsbolag

När dina solceller installerats meddelar vi ditt nätbolag att din anläggning är färdig. Innan du kan slå på din anläggning behöver du invänta klartecken från dem. Ofta behöver nätbolaget först byta din elmätare, annars kan din elproduktion registreras som elförbrukning. Har du frågor angående när du kan starta din anläggning så vänder du dig till ditt elnätsbolag.

Äger vi på Vattenfall ditt elnät så hittar du mer information och svar på vanliga frågor på Vattenfall Eldistributions hemsida.

Mer information hos Vattenfall Eldistribution 

 

2. Betala fakturan för solcellsanläggningen

Efter att solpanelerna monterats får du din faktura från oss. Du behöver betala den även om du inte kunnat börja producera solel än.

 

3. Slå på din anläggning och följ din elproduktion

Efter att  ditt elnätsbolag gett dig klartecken så kan du slå på din anläggning. Du kan följa hur mycket du producerar i en app i mobilen eller via en onlineportal i din dator. Du har fått information och inloggningsuppgifter via mejl i samband med din installation.

Har du beställt en smartmeter till din anläggning får du en samlad bild av din elproduktion, elförsäljning och elförbrukning i appen och onlineportalen.

Kom igång med att följa din elproduktion 

 

4. Sälj din överskottsel

När dina solceller producerar mer el än ditt hushåll kan förbruka går överskottet automatiskt ut på elnätet. För att få betalt för din solel behöver du först skaffa ett så kallat inmatningsabonnemang hos ditt elnätsbolag.

Därefter tecknar du ett elhandelsavtal för mikroproduktion hos ett elbolag. Du väljer själv vilket elbolag du säljer din solel till. De behöver dock se till att du köper el från samma bolag som du säljer din el till.

Mer om att sälja el från solceller 

Mer om att sälja solel till Vattenfall 

 

5. Felsökning och hjälp online

En solcellsanläggning kräver minimalt med underhåll och går sällan sönder. Skulle du ändå få problem med din anläggning kan du alltid vända dig till oss. Du hittar också enkla felsökningsguider och lösningar på vanliga problem på vår webbplats

Support för solceller