Misstänker du något fel på din transformator eller vill du få ett fungerande förebyggande underhåll för din anläggning? Petroleumkemi erbjuder analysprogram som ger dig en helhetsbild av din transformator.

Gasanalysen visar transformatorns elektriska och termiska status. I en transformator som är i drift genereras olika gaser. Genom att regelbundet analysera och följa upp gasproduktionen upptäcks elektriska och termiska avvikelser på ett tidigt stadium. Därmed får du möjlighet att åtgärda problemen i tid.

Kvalitetsanalys av isolerolja

Oljans funktion i en transformator är att vara elektrisk isolator och fungera som kylmedium. Därför är det viktigt att tidigt se tecken på att oljan har åldrats som till exempel försämrade elektriska- och kemiska egenskaper. Oljans kvalitet kan bestämmas genom att analysera oljan med avseende på oxidation, fukt och renhet. Utifrån detta föreslår vi åtgärder som till exempel filtrering, regenerering, tillsats av antioxidant eller oljebyte.

Analyspaket transformatorolja

Lilla trendanalysenStandard 
Okulärbesiktning  In-house 
Gasanalys, GC-headspace  ASTM D3612C 
Färg  ASTM D1500 
Neutralisationstal  ASTM D664 
Genomslagshållfasthet  SS-EN 60156 
Vattenhalt KF  ASTM D6304 
Stora trendanalysenStandard 
Lilla trendanalysen plus:  
Förlustfaktor IEC 247   
Inhibitorhalt GC-MS 
Gränsytspänning ISO 6295 

Analyspaket Midel

Lilla trendanalysenStandard
Okulärbesiktning In-house
Gasanalys, GC-headspace ASTM D3612C
Färg ASTM D1500
Neutralisationstal ASTM D664  
Genomslagshållfasthet SS-EN 60156
Vattenhalt KF Ugn ASTM D6304
Stora trendanalysenStandard
Lilla trendanalysen plus:  
DC-resistivitet IEC 247

Extra analyser

Extra analyserStandard 
DBDS  ASTM D1275B
DP-värde  IEC 459 
Furfuralhalt  ASTM D5837
Korrosivt svavel (CCD-Cigré)  IEC 62535 
Kiselhalt  ICP ASTM D5185
PCB  KM 691107-1
Silverkorrosion  DIN 51 353
Slamutfällning  In-house

Kontakta Mikael Wassner på telefon 070 666 36 90 eller e-post mikael.wassner@vattenfall.com

Kontakta Mikael

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja