Här ser du historik över vårt rörliga pris de senaste åren för respektive elområde. Priserna som visas är exklusive moms. Priserna följer svängningarna på Nord Pool, den nordiska elbörsen.

Se våra olika avtal och priser