Solel från Solblomma

I Uppsala har vi satt upp en Solblomma, en smart solpanel som tillverkar el.

Solblomman i Uppsala

Solblomman är ett av många initiativ för att göra vår verksamhet ännu mer hållbar och för att bidra till att göra Uppsala till en fossilfri stad senast 2030. Solblomman står vid infarten till Vattenfall Värmes anläggning i Boländerna och genererar solel för laddning av elbilar och elcyklar för kunder och besökare på dagtid och för alla Uppsalabor all övrig tid, helt utan kostnad. Överskottselen säljs tillbaka till elnätet. Solblomman följer solen under dagen och levererar ca 4000 kWh per år, det vill säga lika mycket hushållsel som en normalvilla använder under ett år eller en elbil behöver för att köra 6 mil per dag.

Här hittar du en kort film om Solblomman.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja