Ökad kapacitet av fjärrkyla i Uppsala

Försäljningen av fjärrkyla växer så det bokstavligen knakar i den gamla kylackumulatorn på Vattenfall Värmes anläggning i Uppsala.
2018/01/04

Kylackumulator

En ny större ackumulator har därför länge varit efterlängtad och nu har det första spadtaget genomförts. Den nya ackumulatorn planeras vara i full drift i maj 2019.

– Fjärrkyla är ingen ny affär i Uppsala. Sedan 1996 har leveransen från Värme Sveriges anläggning i Uppsala ökat med 10-20 procent per år och produktionskapaciteten har följt den utvecklingen. Under 2016 startade vi diskussioner med en av våra större kunder om att leverera kyla till deras processer och byggnader. Efter att ha analyserat deras behov stod det tidigt klart att vi skulle behöva bygga en ny kylackumulator för att kunna leverera önskade mängder till dem, berättar Mattias Lindqvist, biträdande projektledare.

Total volym på 20 000 m3

Kylackumulatorn kommer att bli 35 meter hög och ha en diameter på 27 meter, den totala volymen blir då 20 000 m3.

– Den stora ackumulatorvolymen är nödvändig för att kunna ha en jämn produktion av kallvatten och låta tanken matcha behovet hos kunden. I anslutning till ackumulatorn byggs även ett nytt pumphus. Den utökade pumpkapaciteten behövs för att snabbt kunna leverera kyla till våra processkunder som periodvis har höga uttag av kyla när de behöver kyla ner sina produkter. Vi bygger också för framtiden  och förbereder plats för ytterligare pumpar som lätt kan installeras när kundbehovet växer, säger Mattias.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja