Första spadtaget för klimatsmart kraftvärme i Berlin

Tyskland Vattenfall investerar nästan 100 miljoner euro i framtidens teknik

Spadtag i Berlin

Vattenfall byter ut det stenkolseldade pannblocket vid kraftvärmeverket Reuter i Berlinstadsdelen Spandau mot Europas största kraft-till-värme-anläggning med en värmeeffekt på 120 MW. Den ska producera fjärrvärme från elektrisk energi. Byggnationen inleddes denna eftermiddag genom ett första spadtag som togs av stadens statssekreterare för miljö och klimatskydd Stefan Tidow tillsammans med Vattenfall Wärme Berlins chef Gunther Müller.

Den nya anläggningen motsvarar ungefär 60 000 vanliga vattenkokare. Från och med 2020 kommer anläggningen att producera elbaserad fjärrvärme åt upp till 30 000 hushåll och blir därmed en viktig byggsten för Berlins omställning till klimatsmart värme.

Steg på vägen mot klimatneutralitet

Vattenfall Heat kommer att investera nästan 100 miljoner euro i projektet under de närmaste två åren. När projektets alla hetvattenpannor har tagits i drift kan block C vid det stenkolsbaserade kraftvärmeverket Reuter kopplas bort från nätet under värmesäsongen 2019/2020, precis som planerat.

Gunther Müller, vd för Vattenfall Wärme Berlin, förklarar:

 – Genom att uppföra den här kraftvärmeanläggningen bryter Vattenfall ny teknisk mark i Europa. Berlin får en avgörande draghjälp i sin väg mot integrationen av förnybara energislag. Vid höga nivåer förnybar el i nätet används denna el i anläggningen för att producera miljövänlig fjärrvärme. Den förnybara energi vi använder för detta motsvarar tio procent av Berlins totala effektbehov under sommartid – ungefär så mycket el som krävs för att driva 750 000 kylskåp. Med den nya elkraft-till-värme-anläggningen behöver färre vind- och solkraftsanläggningar strypa sin produktion.

Stefan Tidow, statssekreterare för miljö och klimatskydd i Berlins senat, tillägger:

– År 2050 ska Berlin vara klimatneutralt. För att vi ska lyckas med detta är det av största vikt att bygga och driftsätta ett kraftvärmeverk. Förnybar energi är framtiden. Det gäller inte bara elproduktion, utan även värmeproduktion och sist men inte minst för fordonssektorn. För att vi ska kunna använda sol och vind på ett intelligent och effektivt sätt måste vi arbeta systematiskt för att koppla samman dessa områden. Det första spadtaget för detta gigantiska projekt är ett viktigt steg mot ett klimatneutralt Berlin.

Projektet innebär att Vattenfall konsekvent följer sin strategi för att fram till år 2030 helt överge kolet i den tyska huvudstaden och förverkliga ytterligare en punkt i klimatöverenskommelsen med Berlins stad. Redan i maj i år slutade man använda brunkol vid Klingenberg – tre år tidigare än vad man ursprungligen planerat.

Projektet omfattar också investeringar i hydraulisk och elektrisk infrastruktur samt gaseldade hetvattenpannor som ska sättas in vid förbrukningstoppar i fjärrvärmenätet och därigenom bidra till leveranssäkerheten. Vattenfall anser att man fram till 2030 ska kunna bygga ut eluppvärmda fjärrvärmeanläggningar med upp till 300 MW.

Investeringsprojektet genomförs under paraplyorganisationen WindNODE, den nordosttyska modellregionen för intelligent energi. Inom ramarna för SINTEG-programmet (Schaufenster für intelligente Energie) finansierar förbundsdepartementet för ekonomi och energi totalt fem modellregioner i Tyskland som ska utveckla lösningar för framtidens intelligenta energiförsörjning med en allt större andel förnybara energislag.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja