Frågor och svar om fjärrvärme

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme. Skrolla ner i listan eller hoppa direkt till en kategori.

Allmänt Anslutning Avbrott Flytt Installation Priser

Allmänt

Fjärrvärme är ett enkelt och smidigt sätt att få värme och varmvatten till ett stabilt pris och med låg miljöpåverkan. Förmodligen är det även den värmelösning som kräver minst tid och engagemang från kundens sida.

Vatten hettas upp i det lokala fjärrvärmeverket, ofta genom olika typer av förnybara biobränslen. Det upphettade vattnet pumpas sedan ut genom välisolerade rör under marken som utgör fjärrvärmenätet. Värmen från vattnet växlas därefter över till kundernas värmesystem ute i fastigheterna via en fjärrvärmecentral.

Ja, fjärrvärmen är nog den tillförlitligaste värmekällan som går att få. Fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen, beroende på tillgång och priser. Skulle vi få ett driftstopp på någon panna, så finns det andra pannor i reserv. Det är därför också sällan störningar.

Vår fjärrvärme produceras till största del med förnybara bränslen och merparten av vår produktion är klimatneutral. Med fjärrvärme kan resurser som kanske annars hade gått till spillo tillvaratas. Effektiv förbränning och rökgasrening håller utsläppen på en låg nivå.

Fjärrvärme är med andra ord ett enkelt och smart sätt att få det varmt och skönt, samtidigt som du värnar om miljön. 

Läs mer om fjärrvärmes miljöpåverkan

Vattenfalls fjärrvärme ger dig jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Tack vare fjärrvärmecentralens beprövade och hållbara konstruktion får du en driftsäker leverans av värme som du kan känna dig trygg med.

Det går alltid att sänka sina värmekostnader lite till. Att sänka temperaturen med en grad kan minska ditt uppvärmningsbehov med cirka fem procent. Kontrollera att fjärrvärmeväxlaren är rätt inställd, se över isolering eller vädra snabbt och effektivt är också saker som kan hjälpa.

På Mina sidor får du överblick över just din energiförbrukning. Du kan få tips och råd här via vår hemsida, från våra Energiexperter och via vår kundservice.

Anslutning

Fjärrvärme är en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform som sköter sig själv. Med fjärrvärme har du ett skönt inomhusklimat oavsett hur kallt det är ute. Du har dessutom obegränsad tillgång till varmvatten.

Nej. Din nya värmeväxlare har i princip obegränsad kapacitet eftersom du har ett värmesystem för en hel stad i ryggen. Din värmeväxlare ger dig både direkt värme och varmvatten, därför behöver du ingen ackumulering av varmvatten och därför heller ingen varmvattenberedare. Med fjärrvärme har du alltid obegränsad tillgång till varmvatten.

Ligger fastigheten inom eller i närheten av fjärrvärmenätet är förutsättningarna oftast goda att få fjärrvärme. Fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss och berättar mer.

Intresseanmälan fjärrvärme

Andra vattenburna energikällor kan inte kombineras med fjärrvärme. Vi hoppas förstås att du tycker att fjärrvärmens enkelhet, låga miljöpåverkan och vår ambition att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris får dig att känna dig trygg med ditt val.

Det kan du göra. Avtalet om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om du önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice via telefon på 020-36 00 36 för att sedan kunna göra en skriftlig anmälan.

Fjärrvärmeavbrott

Fjärrvärmeavbrott är väldigt ovanliga, om det trots allt skulle vara ett avbrott i fjärrvärmeleveransen kan du se det vår avbrottskarta

På Mina Sidor kan du teckna upp dig för att kostnadsfritt få avbrottsinformation direkt till dig via sms och e-post.

De allra flesta fjärrvärmeavbrott är så pass korta att värmen i huset inte påverkas. Om avbrottet skulle visa sig ta lite längre tid kan det vara bra att ha varma kläder, filtar, värmeljus och sovsäckar till hands.

Kontrollera om du har varmvatten. Om du har varmvatten fungerar fjärrvärmen, då kan det istället vara fel på din fjärrvärmecentral. Se över din fjärrvärmecentral genom att bland annat kontrollera tryckmätaren för elementens vattensystem som ska stå på 1 bar. Du kan också kontrollera att cirkulationspumpen inte har fastnat. Fler tips hittar du i vår felsökning.

När vi bryter fjärrvärmeleveransen finns det fortfarande kallvatten, varmvattnet försvinner dock helt. Ett av våra mål är att avbrotten ska vara så korta som möjligt och därför bör temperaturen i fastigheten inte påverkas för mycket. Tänk däremot på att inte öppna fönster och dörrar mer än nödvändigt under avbrott.

Misstänker du att vi inte fått in anmälan om ett avbrott får du gärna kontakta vår kundservice på 020–82 40 40.

Flytt

Flyttar du till eller från ett hus med fjärrvärme från Vattenfall, behöver du anmäla detta till vår kundservice. Detta gör du antingen via telefon 020-36 00 36 eller genom att skicka in ett digitalt flyttformulär. Vi behöver din flyttanmälan för fjärrvärme senast 10 dagar innan flytt. Du är betalningsansvarig fram till dess att flytten har registrerats och mätaren är avläst.

En avläsning av fjärrvärme gör du i samband med att du flyttar eller överlåter ditt fjärrvärmeavtal. Det finns olika sorters fjärrvärmemätare men de flesta läses av så här:

  • MWh (megawattimmar) syns direkt i displayen
  • För att få fram m3 (kubikmeter) - tryck på knappen med en pil/triangel som pekar åt höger

Om du har en annan mätare och behöver hjälp med att läsa av den så kan du kontakta oss för hjälp.

Installation

Du som är kund äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen (värmeväxlaren) och ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden förutom värmemätaren. Vi äger och ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt fjärrvärmemätaren.

Garantitiden är fem år på fjärrvärmecentralen. Därefter kan som kund teckna ett serviceavtal som gör att vi med jämna mellanrum kommer ut och går igenom centralen. Om något därutöver behöver åtgärdas lämnar vi gärna förslag på det. Mer information hittar på våra sida om Energitjänster eller genom att kontakta vår kundservice på telefon 020-36 00 36.

Är du fjärrvärmekund i dag och behöver byta fjärrvärmecentral kontaktar du vår kundservice för att få ett kostnadsförslag. Det tillkommer inga avgifter för själva anslutningen. Har du till exempel beställt demontering av panna av vår entreprenör får du faktura direkt från dem. När fjärrvärmen är inkopplad mäts den värme som förbrukas och den debiteras i efterskott varje månad.

Cirka 20 år för rörliga delar.

Cirka en till två månader. Vi återfyller och lägger på jord och du gör själv det sista finjobbet, till exempel lägga matjord och gräs.

Ja. Innan vår installatör påbörjar sitt arbete kommer blir du kontaktad, så att ni gemensamt kommer fram till bästa lösningen.

Priser

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. 

Läs mer om vår prispolicy

Vi sätter vårt pris utifrån två kriterier i vår prispolicy. Vi vill skapa en långsiktig trygghet för dig som kund och attrahera nya kunder för att vara ett konkurrenskraftig alternativ.

Vår ambition är att fjärrvärme ska vara ett uppvärmningsalternativ och en investering som lönar sig. Hela vår verksamhet bygger på att vi har kunder som är nöjda och att vi attraherar nya kunder. Många som bygger nytt i dag och majoriteten av flerbostadshus som byggs idag - väljer fjärrvärme. Det för oss är ett bevis på att fjärrvärme är mycket konkurrenskraftig. För villakunder som idag redan har fjärrvärme upplever många att det är investering som lönat sig över tid.

Det finns oftast bara en fjärrvärmeleverantör per ort, så i den meningen är fjärrvärme ett naturligt monopol. Samtidigt finns det många olika sätt att få värme och varmvatten på. Du har alltid full frihet att välja vilken uppvärmningsform du vill ha. Däremot är det viktigt för oss att behålla våra befintliga kunder och ständigt attrahera nya kunder. Därför måste vi se till att fjärrvärmen alltid är konkurrenskraftig, lönsam och långsiktigt både för oss och för våra kunder.

De intäkter vi får från den fasta avgiften går till att bygga ut och investera i våra ledningsnät så att de har en hög driftsäkerhet. En del av den fasta kostnaden används också för att kunna producera värme: inköp av ny utrustning, underhåll och utbyggnad av panncentraler. 

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer och har frågor om fjärrvärme eller våra priser. Som fjärrvärmekund kan du enligt fjärrvärmelagen begära förhandling och medling. Du har också möjlighet att säga upp ditt avtal om fjärrvärmeleverans. Lagen har som syfte att skydda konsumenten. 

Vill du läsa mer eller behöver hjälp?