Frågor och svar om Fjärrvärme

 

Välj ämne:

Flytt

Flyttar du till eller från ett hus med fjärrvärme från Vattenfall, behöver du anmäla detta skriftligen till vår kundservice. Du skriver ut, fyller i blanketten Flyttanmälan fjärrvärme och skickar in.

Vi behöver din flyttanmälan för fjärrvärme senast en vecka efter att du flyttat. Du står som betalningsansvarig fram till dess att flytten har registrerats och mätaren är avläst.

Senast en vecka efter att du flyttat behöver vi din flyttanmälan. Du står som betalningsansvarig fram till dess att flytten har registrerats och mätaren är avläst.

En avläsning av fjärrvärme gör du i samband med att du flyttar eller överlåter ditt fjärrvärmeavtal. Det finns olika sorters fjärrvärmemätare men de flesta läses av så här:

  • MWh (megawattimmar) syns direkt i displayen
  • För att få fram m3 (kubikmeter) - tryck på knappen med en pil/triangel som pekar åt höger

Om du har en annan mätare och behöver hjälp med att läsa av den så kan du kontakta oss för hjälp.

Allmänt

Fjärrvärme är ett lätt och smidigt sätt att få värme och varmvatten till ett stabilt pris och med låg miljöpåverkan. Förmodligen är det även den värmelösning som kräver minst tid och engagemang från kundens sida.

Ja, fjärrvärmen är nog den tillförlitligaste värmekällan som går att få. Fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen, beroende på tillgång och priser. Skulle vi få ett driftstopp på någon panna, så finns det andra pannor i reserv. Det är därför också sällan störningar.

Vår fjärrvärme produceras till största del med förnybara bränslen och merparten av vår produktion är klimatneutral. Med fjärrvärme kan resurser som kanske annars hade gått till spillo tillvaratas. Effektiv förbränning och rökgasrening håller utsläppen på en låg nivå.

Fjärrvärme är med andra ord ett enkelt och smart sätt att få det varmt och skönt, samtidigt som du värnar om miljön. Miljöredovisningar för våra fjärrvärmeorter hittar du på informationssidan för respektive ort.

Vattenfalls fjärrvärme ger dig jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Tack vare fjärrvärmecentralens beprövade och hållbara konstruktion får du en driftsäker leverans av värme som du kan känna dig trygg med.

Det går alltid att sänka sina värmekostnader lite till. Att sänka temperaturen med en grad kan minska ditt uppvärmningsbehov med cirka fem procent. Kontrollera att fjärrvärmeväxlaren är rätt inställd, se över isolering eller vädra snabbt och effektivt är också saker som kan hjälpa.

På Mina sidor får du överblick över just din energiförbrukning. Både här via vår hemsida, från våra Energiexperter och vår kundservice kan du få tips och råd.

Se även våra filmer om fjärrvärme.

Priser

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. 

På vår sida om våra priser hittar du mer information om vår prispolicy.

Vi sätter vårt pris utifrån tre kriterier i vår prispolicy. Små höjningar av fjärrvärmepriset är nödvändigt för att nå den avkastning som våra ägare kräver.  Samtidigt vill vi skapa en långsiktig trygghet för dig som kund och attrahera nya kunder för att vara ett konkurrenskraftig alternativ.

Det kan vara lätt att glömma den totala kostnaden över tid när man ser över sin uppvärmning. Vattenfalls fjärrvärme är ett långsiktigt alternativ där du slipper obehagliga överraskningar. Med fjärrvärmens många fördelar är Vattenfalls ambition att vara ett prisvärt alternativ på de orter vi levererar fjärrvärme.

Vår ambition är att fjärrvärme ska vara ett uppvärmningsalternativ och en investering som lönar sig. Hela vår verksamhet bygger på att vi har kunder som är nöjda och att vi attraherar nya kunder. Många som bygger nytt i dag och majoriteten av flerbostadshus som byggs idag - väljer fjärrvärme. Det för oss är ett bevis på att fjärrvärme är mycket konkurrenskraftig. För villakunder som redan har idag fjärrvärme upplever många att det är investering som lönat sig över tid.

Det finns oftast bara en fjärrvärmeleverantör per ort, så i den meningen är fjärrvärme ett naturligt monopol. Samtidigt finns det många olika sätt att få värme och varmvatten på. Du har alltid full frihet att välja vilken uppvärmningsform du vill ha. Däremot är det viktigt för oss att behålla våra befintliga kunder och ständigt attrahera nya kunder. Därför måste vi se till att fjärrvärmen alltid är konkurrenskraftig, lönsam och långsiktigt både för oss och för våra kunder.

Anslutning

Fjärrvärme är ett bra sätt att värma byggnader på. Det är enkelt, tryggt, miljöanpassat och prisvärt. Var och en får väga samman alternativens egenskaper vad gäller bekvämlighet, trygghet, pris och själv välja.

Nej. Din nya värmeväxlare har i princip obegränsad kapacitet eftersom du har ett värmesystem för en hel stad i ryggen. Din värmeväxlare ger dig både direkt värme och varmvatten, därför behöver du ingen ackumulering av varmvatten och därför heller ingen varmvattenberedare. Med fjärrvärme får du alltid fräscht varmvatten.

Ligger fastigheten inom eller i närheten av fjärrvärmenätet är förutsättningarna oftast goda att få fjärrvärme. Fyll i en intresseanmälan så hör vi av oss och berättar mer.

Intresseanmälan fjärrvärme

Har du möjlighet så rekommenderar vi att byta till fjärrvärme, då det oftast är det mest prisvärda uppvärmningsalternativet.

Fjärrvärme – det bara fungerar

Andra vattenburna energikällor kan inte kombineras med fjärrvärme. Vi hoppas förstås att du tycker att fjärrvärmens enkelhet, låga miljöpåverkan och vår ambition att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris får dig att känna dig trygg med ditt val.

Om du ska göra en definitiv uppsägning av fjärrvärme, till exempel om huset ska rivas eller av annan anledning inte ska ha fjärrvärme kopplat till sig, ska det göras med en skriftlig anmälan. Kom ihåg att ditt avtal om fjärrvärmeleverans har 3 månaders uppsägningstid om du önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Ska du istället flytta från ett hus med fjärrvärme ska du istället skicka in en flyttanmälan senast en vecka efter att du flyttat.

Flyttanmälan fjärrvärme (PDF)

Installation

Du som är kund äger och ansvarar för undercentralen (värmeväxlaren) och ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden förutom värmemätaren. Vi äger och ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt fjärrvärmemätaren.

Garantitiden är fem år på fjärrvärmecentralen. Därefter kan kunder på några av våra orter teckna ett serviceavtal som gör att vi med jämna mellanrum kommer ut och går igenom centralen. Om något därutöver behöver åtgärdas lämnar vi gärna förslag på det. Läs mer om vad som gäller på din ort eller kontakta vår kundservice på telefon 020- 82 00 00.

Det tillkommer inga avgifter för själva anslutningen. Har du till exempel beställt demontering av panna av vår entreprenör får du faktura direkt från dem. När fjärrvärmen är inkopplad mäts den värme som förbrukas och den debiteras i efterskott varje månad.

Cirka en till två månader. Vi återfyller och lägger på jord och du gör själv det sista finjobbet, till exempel lägga matjord och så gräs.

Ja. Innan vår installatör påbörjar sitt arbete kommer blir du kontaktad, så att ni gemensamt kommer fram till bästa lösningen.

Fjärrvärmeavbrott

Du kan genom att klicka dig fram på vår avbrottskarta se om just din gata är påverkad av ett fjärrvärmeavbrott. Sortera genom att välja ”Planerade avbrott" eller ”Oplanerade avbrott”. Finns din gata med på kartan över avbrott finner du en förklaring till fjärrvärmeavbrottet.

Troligtvis är det ett avbrott i fjärrvärmenätet. När det gäller planerade avbrott informerar vi våra kunder och fastighetsägare i god tid innan. Hemsidan uppdateras med både planerade och oplanerade avbrott i fjärrvärmeleveransen, (oplanerade publiceras endast under kontorstid). 
Aktuella fjärrvärmeavbrott

Om avbrottet skulle visa sig ta lite längre tid kan det vara bra att ha varma kläder, filtar, värmeljus och sovsäckar till hands.

Misstänker du problem med fin fjärrvärmeleverans i fastigheten råder vi dig att se över din fjärrvärmecentral. Visar det sig att avbrottet beror på utebliven fjärrvärmeleverans tar vi på kundservice gärna emot din felanmälan på nummer 020-82 58 58.

När vi bryter fjärrvärmeleveransen finns det fortfarande kallvatten. Ett av våra mål är att avbrotten ska vara så korta som möjligt varför temperaturen i fastigheten inte bör påverkas så mycket. Tänk däremot på att inte öppna fönster och dörrar mer än nödvändigt under avbrott.

Misstänker du att vi inte fått in anmälan om ett avbrott önskar vi att du kontaktar vår kundservice på 020–82 58 58.

För att garantera en trygg leverans av fjärrvärme krävs det att vi utför underhållsarbete. Under arbetet stänger vi av vissa delar av fjärrvärmenätet.