Time in controller:2023-02-04 17:13:58Teckna elavtal på ny adress

Välj mellan våra olika avtal med fast eller rörligt pris. Du kan få el från solkraft, vindkraft, vattenkraft, eller kärnkraft utan extra kostnad. Gör du inget val av energikälla så får du ett elavtal med fossilfri mix.


Avser elavtal med leveransstart från till Alla priser är inklusive moms, om ej annat angivits. Elnätskostnad tillkommer. Priserna baseras på postnummer och årsförbrukning 1 kWh/år. Ett fel har uppstått, kan inte hämta kontraktsdata. Ändra Fossilfri mix Solkraft Vindkraft Vattenkraft Kärnkraft Din el levereras med utan extra kostnad Byt energikälla Visa flera avtal . För dig som är aktiv och håller koll på elmarknaden. Det rörliga elpriset följer prissvängningarna på den nordiska elbörsen, som kan svänga både kraftigt och snabbt under året. Detta innebär såväl risker som möjligheter. Du har ingen bindningstid och kan när som helst byta till Fast elpris. Ditt elpris inkl. allt: Ditt elpris inkl. allt under rabattperioden: Prisspecifikation Se din prisspecifikation här Kampanjrabatt: Total kampanjrabatt Rabatt giltighetstid Ditt elpris Mer info under pilen Ditt elpris inkl. rabatt: Mer info under pilen Rörligt elpris: Rabatt Rabatt giltighetstid Energikälla: Fossilfri mix Solkraft Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Fast elcertifikatsavgift Stimulerar ökad andel förnybar el Påslag Fast tillägg utöver inköpspris för elen Rabatt Rabatt giltighetstid Moms Årsavgift Fördelas på 12 månader Årsavgift Fördelas på 12 månader Årsavgift inkl. rabatt: Fördelas på 12 månader Rabatt Rabatt giltighetstid Beräknad månadskostnad Beräknad månadskostnad under rabattperioden Jämförpris (baserat på ): Jämförpris (baserat på ): Att tänka på Med rörligt elpris betalar du för elen utifrån hur den mäts. Har du elmätare med månadsmätning får du ett månadsmedelpris, har du timmätning får du Timpris. Välj avtal Ett fel har inträffat . För dig som har möjlighet att styra din elförbrukning till tider på dygnet då elpriset är lägre. Elavtal med timpris följer timpriset på elbörsen och du betalar för den el du använder varje timme, till det pris som gäller just den timmen. Timpris kan variera kraftigt över dygnet och innebära risker, men också möjligheter. Du har ingen bindningstid och kan när som helst byta till Fast elpris. Ditt elpris inkl. allt: Ditt elpris inkl. allt under rabattperioden: Prisspecifikation Se din prisspecifikation här Kampanjrabatt: Total kampanjrabatt Rabatt giltighetstid Ditt elpris Mer info under pilen Ditt elpris inkl. rabatt: Mer info under pilen Timpris: Beräknat på samma förbrukning varje timme hela månaden. Faktiskt elpris är högre eller lägre. Rabatt Rabatt giltighetstid Energikälla: Fossilfri mix Solkraft Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Fast elcertifikatsavgift Stimulerar ökad andel förnybar el Påslag Fast tillägg utöver inköpspris för elen Rabatt Rabatt giltighetstid Moms Årsavgift Fördelas på 12 månader Årsavgift Fördelas på 12 månader Årsavgift inkl. rabatt: Fördelas på 12 månader Rabatt Rabatt giltighetstid Beräknad månadskostnad Beräknad månadskostnad under rabattperioden Jämförpris (baserat på ): Jämförpris (baserat på ): Att tänka på Väljer du elavtal med Timpris och din elmätare inte är inställd på timmätning, så kommer ditt elnätsföretag att ändra mätmetod. Ändring av mätmetod kan ta upp till tre månader, men går oftast snabbare. Före ändring får du Rörligt elpris med månadsmedelpris. Välj avtal Ett fel har inträffat . För dig som vill ta kontroll över framtida elkostnader. Vi hjälper dig med rådgivning och marknadsinformation när du ska förnya ditt elavtal. Elmarknadens svängningar påverkar inte ditt elpris. Ditt elpris inkl. allt: Ditt elpris inkl. allt: Prisspecifikation Se din prisspecifikation här Kampanjrabatt: Mer info under pilen Total kampanjrabatt Antal månader med rabatt Ditt elpris Mer info under pilen Ditt elpris inkl. rabatt: Mer info under pilen Fast elpris Rabatt Rabatt giltighetstid Energikälla: Fossilfri mix Solkraft Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Fast elcertifikatsavgift Fast tillägg utöver inköpspris för elen Påslag Fast tillägg utöver inköpspris för elen Rabatt Rabatt giltighetstid Moms Årsavgift: Fördelas på 12 månader Årsavgift Fördelas på 12 månader Årsavgift inkl. rabatt: Fördelas på 12 månader Rabatt Rabatt giltighetstid Beräknad månadskostnad Beräknad månadskostnad under rabattperioden Jämförpris (baserat på ): Jämförpris (baserat på ): Välj avtal Ett fel har inträffat
Välj en energikälla All el du köper av oss i Sverige är fossilfri. Du kan välja om din el ska komma från enbart vattenkraft, vindkraft eller kärnkraft. Det kostar inget extra. Gör du inget val får du vår fossilfria mix. Fossilfri mix Utan extra kostnad

Energimix är en blandning av olika energislag. När du gör detta val får du vår energimix som är producerad i Vattenfalls svenska kraftverk.

Solkraft Utan extra kostnad

Solkraft är världens äldsta energikälla. När du väljer solkraft stödjer du utvecklingen av solkraft i Europa och Sverige.

Vindkraft Utan extra kostnad

Vindkraft är en förnybar energikälla med låga miljöskadliga utsläpp. När du väljer vindkraft stödjer du utvecklingen av vindkraft i Vattenfalls nordiska kraftverk.

Vattenkraft Utan extra kostnad

Nära hälften av Sveriges el kommer från vattenkraft, som är en förnybar energikälla som både kan regleras och lagras. När du väljer vattenkraft stödjer du utvecklingen av vattenkraft i Vattenfalls svenska kraftverk.

Kärnkraft Utan extra kostnad

Kärnkraft är en effektiv och driftsäker energikälla med liten miljöpåverkan. När du väljer kärnkraft får du din el från Vattenfalls svenska kraftverk.

Avbryt Spara och stäng