Time in controller:2024-03-01 16:03:05Teckna elavtal på ny adress

Välj mellan våra olika avtal med fast eller rörligt pris. Du kan få el från solkraft, vindkraft, vattenkraft, eller kärnkraft utan extra kostnad. Gör du inget val av energikälla så får du ett elavtal med fossilfri mix.


Avser elavtal med leveransstart från till Alla priser är inklusive moms, om ej annat angivits. Elnätskostnad tillkommer. Priserna baseras på postnummer och årsförbrukning 1 kWh/år. Ett fel har uppstått, kan inte hämta kontraktsdata. Ändra Fossilfri mix Solkraft Vindkraft Vattenkraft Kärnkraft Din el levereras med Byt energikälla Visa flera avtal . För dig som vill ta kontroll över framtida elkostnader. Vi hjälper dig med rådgivning och marknadsinformation när du ska förnya ditt elavtal. Elmarknadens svängningar påverkar inte ditt elpris. Ditt elpris inkl. allt: Ditt elpris inkl. allt: Prisspecifikation Se din prisspecifikation här Kampanjrabatt: Total kampanjrabatt Antal månader med rabatt Ditt elpris Ditt elpris inkl. rabatt: Fast elpris Rabatt Rabatt giltighetstid Energikälla: Fossilfri mix Solkraft Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Fast elcertifikatsavgift Fast tillägg utöver inköpspris för elen Påslag Fast tillägg utöver inköpspris för elen Rabatt Rabatt giltighetstid Moms Årsavgift: Fördelas på 12 månader Årsavgift Fördelas på 12 månader Årsavgift inkl. rabatt: Fördelas på 12 månader Rabatt Rabatt giltighetstid Beräknad månadskostnad Beräknad månadskostnad under rabattperioden Jämförpris (baserat på ): Jämförpris (baserat på ): Kampanjerbjudande Limited edition Spektrum Skidglasögon (Värde 1 299 kr) Välj avtal Ett fel har inträffat . För dig som är aktiv och håller koll på elmarknaden. Du betalar ett månadspris för elen som är samma för hela månaden, oavsett när på dygnet du använder den. Avtalet har ingen bindningstid och du kan byta till Timpris med start nästa dag, eller till Fast elpris vid nästa månadsskifte. Ditt elpris inkl. allt: Ditt elpris inkl. allt: Prisspecifikation Se din prisspecifikation här Kampanjrabatt: Total kampanjrabatt Rabatt giltighetstid Ditt elpris Mer info under pilen Ditt elpris inkl. rabatt: Mer info under pilen Rörligt elpris: Rabatt Rabatt giltighetstid Energikälla: Fossilfri mix Solkraft Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Fast elcertifikatsavgift Stimulerar ökad andel förnybar el Påslag Fast tillägg utöver inköpspris för elen Rabatt Rabatt giltighetstid Moms Årsavgift Fördelas på 12 månader Årsavgift Fördelas på 12 månader Årsavgift inkl. rabatt: Fördelas på 12 månader Rabatt Rabatt giltighetstid Beräknad månadskostnad Beräknad månadskostnad under rabattperioden Jämförpris (baserat på ): Jämförpris (baserat på ): Kampanjerbjudande Limited edition Spektrum Skidglasögon (Värde 1 299 kr) Att tänka på Rörligt elpris följer prissvängningarna på den nordiska elbörsen, som kan svänga både kraftigt och snabbt från månad till månad. Detta innebär såväl risker som möjligheter. Välj avtal Ett fel har inträffat . För dig som vill ta kontroll över dina elkostnader de närmaste månaderna. Vi hjälper dig med rådgivning och marknadsinformation när du ska förnya ditt elavtal. Elmarknadens svängningar påverkar inte ditt elpris. Ditt elpris inkl. allt: Ditt elpris inkl. allt: Prisspecifikation Se din prisspecifikation här Kampanjrabatt: Total kampanjrabatt Rabatt giltighetstid Ditt elpris Mer info under pilen Ditt elpris inkl. rabatt: Mer info under pilen Fast elpris Rabatt Rabatt giltighetstid Energikälla: Fossilfri mix Solkraft Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Fast elcertifikatsavgift Stimulerar ökad andel förnybar el Påslag Fast tillägg utöver inköpspris för elen Rabatt Rabatt giltighetstid Moms Årsavgift Fördelas på 12 månader Årsavgift Fördelas på 12 månader Årsavgift inkl. rabatt: Fördelas på 12 månader Rabatt Rabatt giltighetstid Beräknad månadskostnad Beräknad månadskostnad under rabattperioden Jämförpris (baserat på ): Jämförpris (baserat på ): Kampanjerbjudande Limited edition Spektrum Skidglasögon (Värde 1 299 kr) Välj avtal Ett fel har inträffat . För dig som vill ta kontroll över framtida elkostnader. Vi hjälper dig med rådgivning och marknadsinformation när du ska förnya ditt elavtal. Elmarknadens svängningar påverkar inte ditt elpris. Ditt elpris inkl. allt: Ditt elpris inkl. allt: Prisspecifikation Se din prisspecifikation här Kampanjrabatt: Total kampanjrabatt Rabatt giltighetstid Ditt elpris Mer info under pilen Ditt elpris inkl. rabatt: Mer info under pilen Fast elpris Rabatt Rabatt giltighetstid Energikälla: Fossilfri mix Solkraft Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Fast elcertifikatsavgift Stimulerar ökad andel förnybar el Påslag Fast tillägg utöver inköpspris för elen Rabatt Rabatt giltighetstid Moms Årsavgift Fördelas på 12 månader Årsavgift Fördelas på 12 månader Årsavgift inkl. rabatt: Fördelas på 12 månader Rabatt Rabatt giltighetstid Beräknad månadskostnad Beräknad månadskostnad under rabattperioden Jämförpris (baserat på ): Jämförpris (baserat på ): Kampanjerbjudande Limited edition Spektrum Skidglasögon (Värde 1 299 kr) Välj avtal Ett fel har inträffat . För dig som har möjlighet att styra din elförbrukning till tider på dygnet då elpriset är lägre. Du betalar för den el du använder varje timme, till det pris som gäller just den timmen. Avtalet har ingen bindningstid och du kan byta till Rörligt elpris med start nästa dag, eller till Fast elpris vid nästa månadsskifte. Ditt elpris inkl. allt: Ditt elpris inkl. allt: Prisspecifikation Se din prisspecifikation här Kampanjrabatt: Total kampanjrabatt Rabatt giltighetstid Ditt elpris Mer info under pilen Ditt elpris inkl. rabatt: Mer info under pilen Timpris: Beräknat på samma förbrukning varje timme hela månaden. Faktiskt elpris är högre eller lägre. Rabatt Rabatt giltighetstid Energikälla: Fossilfri mix Solkraft Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Fast elcertifikatsavgift Stimulerar ökad andel förnybar el Påslag Fast tillägg utöver inköpspris för elen Rabatt Rabatt giltighetstid Moms Årsavgift Fördelas på 12 månader Årsavgift Fördelas på 12 månader Årsavgift inkl. rabatt: Fördelas på 12 månader Rabatt Rabatt giltighetstid Beräknad månadskostnad Beräknad månadskostnad under rabattperioden Jämförpris (baserat på ): Jämförpris (baserat på ): Kampanjerbjudande Limited edition Spektrum Skidglasögon (Värde 1 299 kr) Att tänka på Timpris kan innebära risker, men också möjligheter. Priset kan svänga fort och kraftigt både mellan olika dagar och över dygnets timmar. Genom att styra din elanvändning kan du sänka dina elkostnader. Välj avtal Ett fel har inträffat
Välj en energikälla All el du köper av oss i Sverige är fossilfri. Du kan välja om din el ska komma från enbart vattenkraft, vindkraft eller kärnkraft. Det kostar inget extra. Gör du inget val får du vår fossilfria mix. Fossilfri mix Ingår i ditt elpris

Energimix är en blandning av olika energislag. När du gör detta val får du vår energimix som är producerad i Vattenfalls svenska kraftverk. Fördelningen mellan energislagen i den fossilfria mixen varierar från år till år.

Solkraft Utan extra kostnad

Solkraft är världens äldsta energikälla. När du väljer solkraft stödjer du utvecklingen av solkraft i Europa och Sverige.

Vindkraft Utan extra kostnad

Vindkraft är en förnybar energikälla med låga miljöskadliga utsläpp. När du väljer vindkraft stödjer du utvecklingen av vindkraft i Vattenfalls nordiska kraftverk.

Vattenkraft Utan extra kostnad

Nära hälften av Sveriges el kommer från vattenkraft, som är en förnybar energikälla som både kan regleras och lagras. När du väljer vattenkraft stödjer du utvecklingen av vattenkraft i Vattenfalls svenska kraftverk.

Kärnkraft Utan extra kostnad

Kärnkraft är en effektiv och driftsäker energikälla med liten miljöpåverkan. När du väljer kärnkraft får du din el från Vattenfalls svenska kraftverk.

Avbryt Spara och stäng