Teckna ett elavtal för ditt fritidshus. Vi hjälper dig att ordna ett förmånligt elavtal. Snabbare och smidigare blir det inte.........

  • Alla fakturor på ett och samma ställe
  • USP 2
  • USP 3

Du kan själv välja om din el ska komma från enbart solkraft, vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft. Väljer du vind-, vatten- eller kärnkraft får du el från Vattenfalls kraftverk i Sverige. Väljer du solkraft köper vi in den elen från producenter i Europa varav en viss del kommer från svensk solelproduktion.

Här hittar du några tips på vad du ska tänka på när du öppnar fritidshuset inför säsongen

Checklista för fritidshuset