Så luftar du ett element

Om allting är som det ska med din fjärrvärmecentral men elementen fortfarande är kalla kan det betyda att elementen måste luftas. Då töms elementet på luftfickor så att det istället kan fyllas med varmvatten.

Innan du sätter igång

Är hela elementet kallt kan det bero på att elementets reglerstift fastnat. Det är vanligt om ventilen stått stängd en längre tid under sommaren. Är däremot den nedre delen av elementet varmt men inte det övre är det ett tydligt tecken på luft i elementet. Innan du luftar elementen måste du se till att det finns tillräckligt med vatten i ditt cirkulationssystem. Kontrollera med en rörmokare om du är osäker. Om det går, stäng av cirkulationspumpen för säkerhets skull. Se till att lufta elementen under tider du kan få tag i en rörmokare om det skulle behövas.

Detta behövs

Det krävs inte många verktyg för att lufta ett element. Allt som behövs är egentligen en elementnyckel för att kunna öppna ventilen. Du kommer även behöva en skål som vatten kan rinna ner i och en trasa för att torka upp eventuellt spill.

Så här gör du

Lokalisera ventilen som sitter upptill på något av elementets sidor. Prova ut vilken nyckel som passar till elementets ventil, håll bunken under ventilen och vrid försiktigt moturs. Skruva två till tre varv tills du hör att det pyser ut luft eller komma vatten. När det kommer vatten i ett jämt flöde och det inte pyser ut någon luft är det dags att skruva åt ventilen igen. Kommer det vatten direkt du börjar skruva fanns det ingen luft i elementet.