Arbete på Dragarbrunnsgatan

 

Vi investerar i en hållbar framtid för alla Uppsalabor

Tillsammans med Uppsala kommun arbetar vi på Vattenfall aktivt för en hållbar stad. Nu planerar vi att stärka fjärrvärmenätet i centrala Uppsala, för att säkra en fortsatt stabil leverans av hållbar fjärrvärme till dig.

Under arbetet kommer framkomligheten på Dragarbrunnsgatan att begränsas. Det gäller sträckan mellan Bangårdsgatan och Vretgränd, från mitten av april till december 2023.

1. Vad är det som ska göras?

Över 90 procent av alla bostäder i Uppsala värms upp av Vattenfalls fjärrvärme, vilket är miljöriktigt, kostnadseffektivt och driftsäkert. Ledningarna finns i marken under nästan hela Uppsala. Många av ledningarna i det nästan 50 mil långa fjärrvärmenätet är dock gamla och underdimensionerade, och behöver bytas ut.

Arbetet med detta pågår på flera ställen och nu är turen kommen till Dragarbrunnsgatan, mellan Vretgränd och Bangårdsgatan. Arbetena utförs i samverkan mellan Vattenfall och Uppsala kommun.

2. Varför?

Fjärrvärmenätet är en viktig del av Uppsalas energisystem och bidrar till det cirkulära samhället. Investeringar i fjärrvärmen är en investering i en hållbar framtid och bidrar till Uppsalas klimatmål om ett fossilfritt Uppsala 2030.

Den befintliga fjärrvärmeledningen är en stor huvudledning från 60-talet som är uttjänt. Rören är gamla och läckor uppstår allt mer frekvent. De gamla rören är även underdimensionerade för framtida behov när Uppsala växer. Nya rör har mindre energiförluster och är anpassade för dagens krav på hållbarhet

3. Tidplan

Arbetena beräknas pågå från mitten av april till december 2023. Avbrott i värmeleveransen fastställs när arbetet påbörjas, men inträffar med störst sannolikhet någon gång under juni samt någon gång under oktober.

4. Så här påverkas du under byggtiden

Biltrafiken stängs av på sträckan mellan Vretgränd och Bangårdsgatan. Gående och cyklister kan passera, även om viss väntetid kan uppstå när många vill passera på sträckan samtidigt. Affärer och övriga verksamheter kommer att kunna hålla öppet precis som vanligt.

5. Avstängning av värme och vatten

Avbrott kommer att inträffa där boende och verksamheter i anslutning till omläggningsområdet drabbas av att värmen och varmvattnet stängs av. Exakt när avbrotten beräknas ske kan inte fastställas innan arbetet påbörjats, men de inträffar med störst sannolikhet någon gång under juni samt någon gång under oktober. Information om exakta datum och omfattning kommer under våren.  

6. Förbättringar

För dig som bor eller har verksamhet utmed sträckan blir det en tryggare, säkrare och mer hållbar leverans av fjärrvärme och varmvatten.

Har du frågor?
Kontakta vår kundservice på telefon: 020-36 00 36.

Läs mer om arbetet på Uppsala kommuns webbplats

Hur vi arbetar på fjärrvärmenätet

Hur går det till när vi gräver i staden? Denna film förklarar vad som händer när vi arbetar på vårt fjärrvärmenät.