Tjänster och Service

Precis som alla maskiner och motorer behöver fjärrvärmecentralen regelbundet ses över för att fungera så effektivt som möjligt. Vi kan hjälpa dig att se över fjärrvärmecentralen, enstaka gånger eller regelbundet.

 

Avbrott och felsökning

Misstänker du att något är fel med fjärrvärmen? Kontrollera i första hand fastighetens fjärrvärmecentral och övriga berörda system. Om du inte kan göra det själv, kontakta din fastighetsägare eller ansvarig i bostadsrättsföreningen. Ofta beror avbrott på ett fel i fastighetens egen fjärrvärmecentral och då är det fastighetsägaren som är ansvarig för eventuell åtgärd.

Till Avbrott och felsökning

 

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor rörande fjärrvärme.
Telefon: 020-36 00 36
Vardagar kl 8–18

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

Visste du att...

Fjärrvärmenätet består av 24 000 km rör, som skulle räcka halvvägs runt jorden om det lades ut runt ekvatorn.