Elkraft som tjänst

Vattenfall Network Solutions erbjuder ett brett utbud av tjänster för din elanläggning såsom högspänningsanläggning, laddinfrastruktur, batterier och reservkraft.

Vi erbjuder funktionslösningar inom följande branscher

Ledningar och rör inom industrin

Industri

Vi erbjuder funktionslösningar inom bland annat elanläggning och reservkraft, så att ni istället kan fokusera på kärnverksamheten.

Lastbil på vinterunderlag

Transport

Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar för etablering av laddinfrastruktur och annan elektrisk utrustning som krävs för att möjliggöra omställningen till elektrifierade transporter.

Datacenter

Datacenter

Vi erbjuder funktionslösningar där vi investerar i din elanläggning och därmed tar ett totalt ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt ansvar för anläggningen.

En elkabel i närbild

Telekom

Genom våra tjänster för telekombolag kan vi erbjuda olika sätt att ta del av vår infrastruktur för att göra er verksamhet mer konkurrenskraftig.

Takfönster med himlen i bakgrunden

Energibolag

Använd vår kärnkompetens för drift av ert elnät eller dra nytta av våra startklara och mobila transformatorer och battericontainrar.

Grupp av industriarbetare i ett raffinaderi - utrustning och maskiner för bearbetning

Vi möjliggör din elektrifiering

Vår helhetslösning Power-as-a-Service är en kostnadseffektiv funktionslösning som vi skräddarsyr till ditt företags behov. Vi är fullt ansvariga för el- och laddinfrastruktur, inklusive ägande, elsäkerhet, underhåll, reinvesteringar och felavhjälpning. Vi levererar funktionen och tar riskerna.

Man och kvinna som diskuterar

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för att få mer information om Vattenfall Network Solutions och de tjänster vi kan erbjuda dig.