Fjärrvärme möjliggör en hållbar framtid

Vattenfall är med och skapar hållbara städer med uppvärmning från återvunna och förnybara energikällor. Med fjärrvärme blir du en del av omställningen till ett fossilfritt samhälle och ju fler vi är som samverkar desto bättre är det för din stad och vårt klimat.

Den osynliga miljöhjälten

Tack vare fjärrvärmen är vi i Sverige inte helt beroende av gas och olja till uppvärmning. En av framtidens cirkulära lösningar finns nämligen redan på plats, nedgrävd under dina fötter. Under stadens mark finns milslånga nät av fjärrvärmerör som i dag förser cirka 90 procent av Sveriges tätorter med värme och varmvatten.

Resan mot fossilfri uppvärmning

Vi tar hand om sådant som annars går till spillo

Låt trädgårdens rishögar värma ditt hem genom hållbar fjärrvärme. Obrukbart byggavfall, restprodukter från skogsindustrin och överskottsvärme från industrier och datahallar är bara några exempel på vad vi omvandlar till fjärrvärme som värmer ditt hus och vatten. När vi arbetar tillsammans i hela kedjan blir små steg stora och vi får ett mer cirkulärt samhälle.

Så fungerar fjärrvärme

Tryggt och stabilt

Visste du att fjärrvärme knappt kräver någon el för att kunna värma ditt hem och varmvatten? Det är bra i dagens samhälle där el behövs till mycket annat än uppvärmning. Med fjärrvärme kan du även känna dig trygg då avbrott är mycket sällsynta och fjärrvärmen näst intill underhållsfri. En bekväm och stabil uppvärmning året runt, helt enkelt.

Fjärrvärme är delad värme

Upptäck hur viktig fjärrvärmen är i kretsloppet som gör våra städer hållbara. 

 
 

Följ vårt fortsatta arbete mot en fossilfri framtid

 

Nyhetsbrev privat

 

Nyhetsbrev företag