Oljesnabel - utmanande byte och rening av olja på vindturbiner

Ren olja är en av nyckelkomponenterna i ett väl fungerande maskineri och därför är regelbundna oljebyten i exempelvis växellådor, transformatorer och hydraultankar viktigt. Vindturbinernas växellådor är inget undantag. Men hur byter man 300 liter olja i en växellåda som sitter 100 meter upp i luften? Svaret är den unika mobila lösningen  – oljesnabeln!

Vattenfall Services mobila tjänst oljesnabeln är en innovativ lösning på många industriers utmaning med just oljebyte.

"Vår oljesnabel innebär att vi kan hissa upp ett slangpaket till vindturbinens växellåda högt uppe i luften eller till en hydraultank inne i en fabrik eller på ett fartyg. Som standard kan vi hantera sträckor på 120 meter för olika oljetyper, men vi kan även vid förfrågningar tillhandahålla längre slangar", berättar Johan Welander, affärsområdeschef för vindkraftservice på Vattenfall Services.

Tack vare kraftiga pumpar, går oljebytet väldigt fort vilket minimerar tiden för produktionsstopp.

Kan även filtrera istället för att byta

Beroende på önskemål kan kunden antingen själv köpa in olja eller så tillhandahåller Vattenfall Services oljan inför det planerade oljebytet. Ibland behöver man dock inte byta olja utan istället rena den, vilket kan ge betydande kostnadsbesparingar. Även detta kan oljesnabeln hjälpa till med.

"Vi suger ut oljan, filtrerar eller renar den enligt önskad ISO-klass och pumpar tillbaka den. Därefter lämnar vi över ett komplett renlighetsprotokoll. Det är ett väldigt smidigt och snabbt sätt att rena olja på", förklarar Johan.

Oljans kvalitet påverkar både utrustningens livslängd och hur väl den fungerar. Skulle det finnas behov att byta från en oljetyp till en annan, kan oljesnabeln användas för att skölja rent växellådan eller tanken innan påfyllning av den nya oljetypen. Vattenfall Services kan även ta hand om den uttjänta oljan om det skulle behövas.   

Ergonomiskt och miljömässigt trygg

Lösningen bidrar även till en bättre arbetsmiljö eftersom personalen slipper bära och lyfta tunga oljedunkar. 

"För att undvika oljeläckage är vår trailer dessutom byggd som ett helt slutet system", säger Johan.

Oljebyten är en av många tjänster som Vattenfall Services erbjuder energibranschen och andra industrier. Som en del i upplägget kan såväl service och löpande underhåll som akut felavhjälpning och byte av andra komponenter ingå.

Vill du veta mer om oljesnabeln eller någon annan av våra tjänster, kontakta: Johan Welander på telefon
070-699 27 60 eller e-post johan.welander@vattenfall.com

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja