Kunder och elever

På Vattenfall Services etablering i Växjö och Göteborg(Lärje) har det under september arrangerats välbesökta kunddagar

Förmiddagen var som vanligt vikt för kunder och prospekts att lära mer om Vattenfall Services genom praktisk visning av drygt 20 utvalda tjänster. I Växjö kom det cirka 80 kunder och i Lärje inte mindre 100 stycken.

Efter lunch var så dags för inbjudna gymnasielever att titta närmare på Vattenfall Services tjänster och få en bild av hur det är att arbeta i energibranschen. I Växjö kom det cirka 50 elever och i Lärje cirka 80. Att bjuda in elever är ett nytt grepp som föll mycket väl ut och förhoppningsvis stöttar det framtida rekrytering till branschen.

Två mycket lyckade dagar som gav beställningar på plats, bokade uppföljningsmöten och förfrågningar samt en god kontakt med gymnasieutbildningar på de två orterna.

Kontakt: Fredrik Göransson 070 583 35 47

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja