E.ON och Vattenfall Services förlänger samarbetet

E.ON Energidistribution har valt att förlänga nuvarande avtal med Vattenfall Services som huvudentreprenör för fem avtalsområden. Vattenfall Services stärker därmed sin position i regionerna.

Sedan 2020 har Vattenfall Services ett 4-årigt serviceavtal med E.ON gällande verksamheter i områdena Norra Nord, Södra Nord, Stockholm, Norrköping och Östra Småland. I huvudentreprenaden ingår om- och nybyggnation, drift, underhåll och felavhjälpning av E.ON:s elnät och nätstationer. Nu har två optionsår lösts ut vilket innebär att Vattenfall Services har säkrat avtal med E.ON fram till 30 januari 2026.

Förlängningen innebär en hel del förbättringar där både vi och E.ON ser stora möjligheter att tillsammans fortsätta utveckla avtalet så att båda parter gynnas, säger Anders Fallgren, Marknadschef på Vattenfall Services. ”Vi är väldigt glada över att E.ON vill fortsätta utveckla avtalet tillsammans med oss. Det visar på ett gott samarbete och ett stort förtroende för alla oss på Vattenfall Services”.

Det förlängda samarbetet börjar gälla 1 januari 2022 och redan då kommer även förbättringar och nya överenskommelser att implementeras.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja