Gnistrande belysning högt upp på nya Guldbron

Guldbron, vars formella namn är Slussbron, är en del av Stockholms stads omfattande Projekt Slussen. Bron blir ny huvudbro för vägtrafik samt gående och cyklister och länkar samman Gamla stan med Södermalm. Inför invigningen i slutet på oktober har Vattenfall Services ansvararat för inköp, montering och resning av de imponerande belysningsstolparna.

Slussen är en viktig knutpunkt i Stockholm. Området utvecklas nu för att möta framtida behov och för att bli en tryggare och mer attraktiv plats att vistas på. Guldbrons arkitektoniska utformning har varit i fokus eftersom publika ytor kommer nära brokonstruktionen. Utomhusbelysningen är en viktig del för att skapa trivsel och öka säkerheten.

Läs hela artikeln

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja