Jämförelseprofiler

 

På den här sidan hittar du graddagskorrigerade jämförelseprofiler framtagna för villor/småhus respektive flerfamiljsfastigheter i de olika fjärrvärmenäten. Graferna bygger på förbrukningsstatistik för den valda orten som har graddagskorrigerats. Graddagskorrigering görs för att reducera temperatureffekten för ett visst år.

Det finns många faktorer som kan påverka förbrukningsstatistiken för en enskild fastighet. Exempel på sådana faktorer är:

1. Fastighetens byggnadsår och eventuella energibesparande åtgärder som utförts.

2. Hur många som bor i fastigheten, vilken inomhustemperatur man har, hur ofta och länge man duschar t.ex.

3. Om det finns en pool kopplad till fjärrvärmen. Det kan få konsekvenser för hur förbrukningskurvan ser ut, speciellt om poolen enbart värms under sommaren.

Två identiska fastigheter kan därför ha väldigt olika förbrukningsmönster beroende på ovan nämnda faktorer. Din fastighets förbrukningsprofil för fjärrvärmen kan ha andra procenttal än de som finns i graferna nedan och det är fullt normalt. Det kan även vara klokt att låta en servicetekniker se över fjärrvärmeväxlaren med jämna mellanrum för att undvika dyra reparationer eller en dåligt fungerande uppvärmning.