Vi värmer Uppsala

I Uppsala finns vår fjärrvärme. Den värmer upp ditt hem, din skola eller arbetsplats. Antagligen utan att du ens tänker på det. 

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Inom markerat område kan du också få byggvärme. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Karta över fjärrvärme i Uppsala

I Uppsala kan du även få koldioxidneutral värme och kyla - klimatkompenserad fjärrvärme och fjärrkyla. För varje MWh koldioxidneutral värme du köper reduceras koldioxidutsläppen med cirka 160 kg. Tecknar du ett avtal med fjärrkyla kan du få regelbundna kontroller och förbättringsförslag med vårt serviceavtal för fjärrkyla.

Läs mer om vår koldioxidneutrala fjärrvärme och fjärrkyla.

Uppvärmning för ett renare Uppsala

Som fjärrvärmekund är du förutom en medveten energikonsument, med och skapar ett renare Uppsala. Du tar tillvara på energin som redan finns i stadens kretslopp och ger dig uppvärmning och varmvatten året runt. Ett kretslopp som tar tillvara på likväl datahallars och industrins överskottsvärme som ej återvinningsbart avfall. Fjärrvärme är en leveranssäker uppvärmningsform som är enkel att installera och smidig att underhålla.

Avfallsförbränning

Energiåtervinning genom avfallsförbränning är ett effektivt och miljömässigt säkert sätt att utvinna energi ur det avfall som inte går att återvinna. Genom att förbränna avfall undviker vi att sopor deponeras och förorenar naturen. Luften i staden blir renare och vi tar tillvara på energi som annars gått till spillo. Tre ton avfall ger lika mycket energi som ett ton olja.

Avfallsimport

En del av avfallet som förbränns är importerad från andra länder. De betalar för vår energiåtervinning och avfallet blir till fjärrvärme för Uppsalaborna och undviker deponering i ursprungslandet.

Koldioxidneutral 2030

Vårt mål är att halvera koldioxidutsläppen från vår värmeverksamhet i Boländerna i Uppsala till 2020 och vara helt koldioxidneutral senast 2030. Ett steg för att nå dit är bygget av ett helt nytt värmeverk - ”Carpe Futurum”. Det nya värmeverket kommer även vara förberett för elproduktion.

Viktiga mål:

  • Ersättning av fossilolja med bio-olja. Arbetet klart 2017.
  • Konvertering från torv till träpellets. Klart 2018.
  • Bygget av ”Carpe Futurum”- Klart 2021.

BIld föreställande det nya värmeverket Carpe futurum

Det nya värmeverket Carpe Futurum

Miljöansökan

Eftersom Carpe Futurum utgör en stor förändring av verksamheten i Uppsala så har Vattenfall lämnat in en miljöansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ansökan skickades in i början av året till Mark- och miljödomstolen som väntas besluta om ett nytt tillstånd i februari 2018. Om du är intresserad av att ta del av ansökningshandlingarna så finns de tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Karin Ajaxon, Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, Kungsängsvägen 27. Tel: 018-727 00 00.

Uppsala Klimatprotokoll

Vattenfall Värme Uppsala har varit med i Uppsala Klimatprotokoll sedan starten 2010. Arbetet drivs i olika fokusgrupper:

  • Hållbart resande (person- och godstransporter)
  • Fastigheter (t ex energieffektivisering och solceller)
  • Cirkulär ekonomi (t ex ökad plaståtervinning och förnybar plast)
  • Hållbar stadsutveckling (t ex bygga i trä ist f betong som ger CO2 vid tillverkningen)

Läs mer om Uppsala Klimatprotokoll (Extern)

Ansvariga säljare

Funderar du på att beställa fjärrvärme eller har du frågor? Kontakta oss gärna.

Företagssäljare

Josefin Mård
Telefon: 018-26 92 11

Jonas Sjöstedt
Telefon: 018-26 98 09

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Kajsa Löthman
Mobil: 0725-14 05 78

Nu kan du som fjärrvärmekund i Uppsala följa miljöfotavtrycket från månad till månad och själv påverka utsläppen genom att minska värmeanvändningen under de mest kritiska månaderna. Redovisningen finns tillgänglig på Mina sidor under fliken "Miljöfotavtryck" och särredovisas per månad.

Till Mina sidor

 

Ring oss

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

E-post

Kontakta oss dygnet runt via e-post. Vi svarar på din fråga så snart vi kan.