I Uppsala finns vår fjärrvärme. Den värmer upp ditt hem, din skola eller arbetsplats. Antagligen utan att du ens tänker på det. 

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Inom markerat område kan du också få byggvärme. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Karta över fjärrvärme i Uppsala

I Uppsala kan du även få koldioxidneutral värme och kyla - klimatkompenserad fjärrvärme och fjärrkyla. För varje MWh koldioxidneutral värme du köper reduceras koldioxidutsläppen med cirka 160 kg. Tecknar du ett avtal med fjärrkyla kan du få regelbundna kontroller och förbättringsförslag med vårt serviceavtal för fjärrkyla.

Läs mer om vår koldioxidneutrala fjärrvärme och fjärrkyla.

Pris

Vi lämnar en offert på anslutningen eftersom kostnaden varierar beroende på förutsättningarna i området. När värmeleveransen sedan startar betalas den månadsvis.

Prislista fjärrvärme

Prislista byggvärme

Prisdialog

Koldioxidneutralt senast 2030

Vattenfalls mål är att halvera koldioxidutsläppen från vår värmeverksamhet i Boländerna i Uppsala till 2020 och vara helt koldioxidneutral senast 2030.

För att nå detta investerar Vattenfall 3 miljarder kronor i om- och tillbyggnader vid produktionsanläggningarna i Boländerna.

Arbetet består i huvudsak av tre delar:

  • Ersättning av fossilolja med bioolja, vilket innebär bygge av en biooljecistern inuti en av de befintliga oljecisternerna samt förändringar och förbättringar av två befintliga pannor. Klart 2017.
  • Konvertering av en existerande hetvattenpanna från torv till träpellets, vilket innebär bygge av en silo och kvarnbyggnad för pellets, ett transportband samt uppgradering av den befintliga pannan. Klart 2018.  
  • Bygge av ett helt nytt värmeverk - ”Carpe Futurum” (bilden) - ett biobränsleeldat värmeverk som ersätter det gamla kraftvärmeverket. Det nya värmeverket kommer även vara förberett för elproduktion. Klart 2021.

Miljöansökan

Eftersom Carpe Futurum utgör en stor förändring av verksamheten i Uppsala så har Vattenfall lämnat in en miljöansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ansökan skickades in i början av året och den har nu kungjorts av Mark- och miljödomstolen. Om du är intresserad av att ta del av ansökningshandlingarna så finns de tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Karin Ajaxon, Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, Kungsängsvägen 27. Tel: 018-727 00 00.

Kungörelse

Ansvariga säljare

Funderar du på att beställa fjärrvärme eller har du frågor? Kontakta oss gärna.

Företagssäljare

Conny Swensson
Telefon: 018-26 92 14

Josefin Mård
Telefon: 018-26 92 11

Roland Liljeqvist
Telefon: 08-687 31 41

Företagssäljare/Key Account

Jonas Sjöstedt
Telefon: 018-26 98 09

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Kajsa Löthman
Telefon: 018-26 93 02

Peter Norlén
Mobil: 0727-25 97 68

Miljöfakta i Uppsala

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra anläggningar och minskar kontinuerligt utsläppen.

Vattenfall samarbetar med Uppsala kommun och större kunder, bland annat genom Uppsala Klimatprotokoll, ett samarbete startat av Uppsala kommun för minskad klimatpåverkan.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme, i kg/MWh=g/kWh

 

2016

CO2 enligt ETS

207

CO2 ekv enligt VMK

182

NOx

0,09

SO2

0,12

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt två olika system, dels som tidigare år enligt det europeiska utsläppshandelssystemet ETS, dels enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK.

Den senare redovisningen presenteras mer utförligt på Svensk Fjärrvärmes hemsida, www. svenskfjarrvarme.se.

Miljöredovisning Uppsala, 2016

Miljöredovisning Uppsala (in English, 2015)

Nu kan du som fjärrvärmekund i Uppsala följa miljöfotavtrycket från månad till månad och själv påverka utsläppen genom att minska värmeanvändningen under de mest kritiska månaderna. Redovisningen finns tillgänglig på Mina sidor under fliken "Miljöfotavtryck" och särredovisas per månad.

Till Mina sidor

Tjänster och service

Du vet väl att du kan få mer än bara fjärrvärme hos oss? För att se om tjänsten går att få på just din ort, kontakta oss.

Automatiserad statistik
Kontinuerlig uppföljning som skickas automatiskt direkt till dina system.

Felavhjälpning värmeväxlare
Vi utför underhållsarbeten, service och reparationer på din värmeväxlare, både tidsbokade servicearbeten och akuta utryckningar. 

Fjärrkyla
Kyl lokalerna eller tillverkningsprocessen med driftsäker fjärrkyla.

Realtidsmätning
Kontroll på energiförbrukningen gör det enklare att spara energi och pengar.

Serviceavtal fjärrvärme
Regelbundna kontroller där en tekniker säkerställer att utrustningen fungerar som den ska och ger förslag på förbättringsåtgärder.