I Uppsala finns vår fjärrvärme. Den värmer upp ditt hem, din skola eller arbetsplats. Antagligen utan att du ens tänker på det. 

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Inom markerat område kan du också få byggvärme. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Karta över fjärrvärme i Uppsala

I Uppsala kan du även få koldioxidneutral värme och kyla - klimatkompenserad fjärrvärme och fjärrkyla. För varje MWh koldioxidneutral värme du köper reduceras koldioxidutsläppen med cirka 160 kg. Tecknar du ett avtal med fjärrkyla kan du få regelbundna kontroller och förbättringsförslag med vårt serviceavtal för fjärrkyla.

Läs mer om vår koldioxidneutrala fjärrvärme och fjärrkyla.

Pris

Vi lämnar en offert på anslutningen eftersom kostnaden varierar beroende på förutsättningarna i området. När värmeleveransen sedan startar betalas den månadsvis.

Prislista fjärrvärme

Prislista byggvärme

Prisdialog

Aktuellt för anläggningarna i Uppsala

Under de närmaste åren planerar vi om- och tillbyggnader vid produktionsanläggningarna i Boländerna så att torv och fossila bränslen kan ersättas av biobränsle.

Vattenfall och Uppsala kommun undertecknade i september 2016 ett samarbetsavtal kring ny energiteknik, klimatneutralitet och ett hållbart energisystem i Uppsala. Vattenfalls mål är att halvera koldioxidutsläppen till 2020 från vår värmeverksamhet i Boländerna i Uppsala och vara helt koldioxidneutral senast 2030.

För att minska koldioxidutsläppen och öka andelen förnybart planerar Vattenfall Värme att investera tre miljarder kr i anläggningar och nät i Uppsala. Det är en av de största investeringarna Vattenfall planerar att göra i Norden de kommande åren. Investeringarna omfattar bland annat att ersätta torv med biobränsle och bygga ett nytt värmeverk för att säkra konkurrenskraftiga värmeleveranser.

Utöver nytt värmeverk investerar Vattenfall fram till 2022 bland annat i konvertering av befintlig hetvattenpanna till biobränsle, livstidsförlänger pannan samt två äldre avfallsförbränningsanläggningar, konverterar två oljepannor till bioolja samt genomför ytterligare miljöförbättrande åtgärder i Uppsala.

Ansvariga säljare

Funderar du på att beställa fjärrvärme eller har du frågor? Kontakta oss gärna.

Företagssäljare

Conny Swensson
Telefon: 018-26 92 14

Josefin Mård
Telefon: 018-26 92 11

Roland Liljeqvist
Telefon: 08-687 31 41

Företagssäljare/Key Account

Jonas Sjöstedt
Telefon: 018-26 98 09

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Kajsa Löthman
Telefon: 018-26 93 02

Peter Norlén
Mobil: 0727-25 97 68

Miljöfakta i Uppsala

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra anläggningar och minskar kontinuerligt utsläppen av kväveoxider, ett av de ämnen som bidrar till försurning och övergödning. Vi håller på med förändringar för att möjliggöra en högre grad av biobränsle i våra pannor. På så sätt kan vi minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen.

Vi samarbetar med Uppsala kommun och större kunder, bland annat genom Uppsala Klimatprotokoll, ett samarbete startat av Uppsala kommun för minskad klimatpåverkan.

Miljöredovisning Uppsala
Miljöredovisning Uppsala (engelsk text)

Tjänster och service

Du vet väl att du kan få mer än bara fjärrvärme hos oss? För att se om tjänsten går att få på just din ort, kontakta oss.

Automatiserad statistik
Kontinuerlig uppföljning som skickas automatiskt direkt till dina system.

Felavhjälpning värmeväxlare
Vi utför underhållsarbeten, service och reparationer på din värmeväxlare, både tidsbokade servicearbeten och akuta utryckningar. 

Fjärrkyla
Kyl lokalerna eller tillverkningsprocessen med driftsäker fjärrkyla.

Realtidsmätning
Kontroll på energiförbrukningen gör det enklare att spara energi och pengar.

Serviceavtal fjärrvärme
Regelbundna kontroller där en tekniker säkerställer att utrustningen fungerar som den ska och ger förslag på förbättringsåtgärder.