Vi värmer Uppsala

Få fjärrvärme i Uppsala från Vattenfall.

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Karta över fjärrvärme i Uppsala

Pris

Vi lämnar en offert på anslutningen eftersom kostnaden varierar beroende på förutsättningarna i området. När värmeleveransen sedan startar betalas den månadsvis.

Prislista fjärrvärme 2016

Prislista fjärrvärme 2017

Prisdialog

Aktuellt för anläggningarna i Uppsala

Under de närmaste åren planeras om- och tillbyggnader vid produktionsanläggningarna i Boländerna varvid torv och fossila bränslen ska ersättas av biobränslen. Verksamheten behöver därför ett nytt tillstånd enligt Miljöbalken.

Inför framtagandet av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning hålls ett samrådsmöte för berörda och intresserade den 21 september kl. 18.00 (Energisalen, Restaurang Heat, Bolandsgatan 13). Vid mötet ges möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen som kommer att tas fram till tillståndsansökan.

För vår planering är vi tacksamma om du anmäler ditt deltagande senast 14 september.
Synpunkter kan också lämnas via brev eller e-post senast 23 september för dem som inte har möjlighet att närvara.
Mer information om de planerade förändringarna finns i samrådsunderlaget.

Samrådsunderlag Uppsala

Jan Zetterberg, telefon 073 020 05 85, jan.zetterberg@vattenfall.com
Anna Karlsson, telefon 073 026 96 24, anna.karlsson@vattenfall.com
Vattenfall AB Värme Uppsala, 753 82 Uppsala

Miljöfakta i Uppsala

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra anläggningar och minskar kontinuerligt utsläppen av kväveoxider, ett av de ämnen som bidrar till försurning och övergödning. Vi håller på med förändringar för att möjliggöra en högre grad av biobränsle i våra pannor. På så sätt kan vi minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen.

Vi samarbetar med Uppsala kommun och större kunder, bland annat genom Uppsala Klimatprotokoll, ett samarbete startat av Uppsala kommun för minskad klimatpåverkan.

Miljöredovisning Uppsala
Miljöredovisning Uppsala (engelsk text)

Felavhjälpning värmeväxlare

Som fjärrvärmekund ansvarar du själv för din värmeväxlare. Om din fjärrvärmeväxlare inte är lika effektiv som den har varit, eller om den går sönder kan du beställa servicearbeten och reparation från oss. Kostnaden beror på om besöket är planerat eller inte, och om det utförs på ordinarie arbetstid eller inte. Du kan också kontakta andra entreprenörer. Innan du bokar tid för hjälp, kontrollera att det inte är fjärrvärmenätet som är avstängt.

Prislista felavhjälpning

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-18

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar