Vi värmer Uppsala

Få fjärrvärme i Uppsala från Vattenfall.

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Karta över fjärrvärme i Uppsala

Pris

Vi lämnar en offert på anslutningen eftersom kostnaden varierar beroende på förutsättningarna i området. När värmeleveransen sedan startar betalas den månadsvis.

Prislista

Prisdialog

AKTUELLT FÖR ANLÄGGNINGARNA I UPPSALA

Under de närmaste åren planerar vi om- och tillbyggnader vid produktionsanläggningarna i Boländerna så att torv och fossila bränslen kan ersättas av biobränsle.

Vattenfall och Uppsala kommun undertecknade i september 2016 ett samarbetsavtal kring ny energiteknik, klimatneutralitet och ett hållbart energisystem i Uppsala. Vattenfalls mål är att halvera koldioxidutsläppen till 2020 från vår värmeverksamhet i Boländerna i Uppsala och vara helt koldioxidneutral senast 2030.

För att minska koldioxidutsläppen och öka andelen förnybart planerar Vattenfall Värme att investera tre miljarder kr i anläggningar och nät i Uppsala. Det är en av de största investeringarna Vattenfall planerar att göra i Norden de kommande åren. Investeringarna omfattar bland annat att ersätta torv med biobränsle och bygga ett nytt värmeverk för att säkra konkurrenskraftiga värmeleveranser.

Utöver nytt värmeverk investerar Vattenfall fram till 2022 bland annat i konvertering av befintlig hetvattenpanna till biobränsle, livstidsförlänger pannan samt två äldre avfallsförbränningsanläggningar, konverterar två oljepannor till bioolja samt genomför ytterligare miljöförbättrande åtgärder i Uppsala.

Miljöfakta i Uppsala

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra anläggningar och minskar kontinuerligt utsläppen av kväveoxider, ett av de ämnen som bidrar till försurning och övergödning. Vi håller på med förändringar för att möjliggöra en högre grad av biobränsle i våra pannor. På så sätt kan vi minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen.

Vi samarbetar med Uppsala kommun och större kunder, bland annat genom Uppsala Klimatprotokoll, ett samarbete startat av Uppsala kommun för minskad klimatpåverkan.

Miljöredovisning Uppsala
Miljöredovisning Uppsala (engelsk text)

Felavhjälpning värmeväxlare

Som fjärrvärmekund ansvarar du själv för din värmeväxlare. Om din fjärrvärmeväxlare inte är lika effektiv som den har varit, eller om den går sönder kan du beställa servicearbeten och reparation från oss. Kostnaden beror på om besöket är planerat eller inte, och om det utförs på ordinarie arbetstid eller inte. Du kan också kontakta andra entreprenörer. Innan du bokar tid för hjälp, kontrollera att det inte är fjärrvärmenätet som är avstängt.

Prislista felavhjälpning

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-18

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar