Det finns många vinster med att ha en jämn inomhustemperatur i en fastighet. Med Vattenfalls Värmeoptimering kan du som fjärrvärmekund snabbt och enkelt få kontroll över inomhusklimatet, större klimatnytta och god chans till sänkta kostnader.

Vad är värmeoptimering? 

Värmeoptimering innebär precis som namnet antyder, att du får en optimal värmeförbrukning i din fastighet. Något som görs via AI. Genom att ta hänsyn till en rad aspekter, så som utomhustemperatur, solinstrålning och väderprognoser samtidigt som fastighetens värmeegenskaper utnyttjas bättre – kan värmeförbrukningen optimeras mot din önskade inomhustemperatur. Resultatet blir en mer energieffektiv och klimatsmart fastighet, där du som fastighetsägare har goda chanser till sänkta värmekostnader.

Fördelar med Värmeoptimering

 • Bekymmersfritt. Optimerar värmeförbrukningen i fastigheten automatiskt. Som fastighetsägare kan du enkelt ändra måltemperatur med några klick.
 • Jämn inomhustemperatur. Upplevelsen blir behaglig för hyresgästerna i och med mindre fluktuationer.
 • Ökad kontroll. Via ett säkert gränssnitt kan du sätta en måltemperatur och följa de faktiska temperaturerna i de lägenheter du har sensorer i.
 • Sänkta kostnader. Fastigheten förbrukar inte mer värme än nödvändigt, vilket ger goda energibesparingsmöjligheter och därmed potential till minskade kostnader och större klimatnytta.
 • Förbättrade fastighetsinsikter. Via tjänstens ökade insikter gällande inomhustemperatur får er kundservice ett bättre redskap vid felhanteringsärenden. Ärendena kan på så vis effektiviseras och kostnader minskas.

I tjänsten ingår

 • Gränssnitt för att ange måltemperatur, monitorering av inomhustemperaturer och luftfuktighet samt uppföljning av värmestyrningen
 • Sensorer för inomhustemperatur inklusive luftfuktighet
 • Styrenhet
 • Kommunikationsutrustning
 • Installation av hårdvaror i fastigheten och driftsättning av tjänsten
 • Support

Priser avseende Värmeoptimering

Prisvariation beroende på förutsättningar

Priset beror bland annat på antalet undercentraler och lägenheter i fastigheten. Kontakta oss gärna för prisbild och offert!

Debitering

Priset består av en startavgift samt en löpande månadsavgift. Månadsavgiften debiteras som ett tillägg till den ordinarie fjärrvärmefaktureringen.

Produktblad

Produktblad för Värmeoptimering

Är du intresserad?

Kontakta oss direkt! Kontaktuppgifter till ansvarig säljare hittar du på din ort.

Till Våra orter

Redan kund? Logga in för att se dina värden!