fjärrkyla

Fjärrkyla är ett kostnadseffektivt och miljöriktigt alternativ för att ge svalka på kontoret eller kyla i tillverkningsprocessen.

Med fjärrkyla får du

  • Hög driftssäkerhet
  • Ökad komfort i lokalerna
  • Begränsat underhåll
  • Ingen lagring eller hantering av köldmedier

Så här fungerar fjärrkyla            

Fjärrkyla fungerar precis som fjärrvärme, fast med kallvatten som sprider kyla istället för varmvatten som sprider värme. Kallt vatten (+6 grader) transporteras till fastigheten, där en värmeväxlare överför kylan till husets eget kylsystem.

Den som använder fjärrkyla hjälper till att minska energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid. Dessutom sparas utrymme och man slipper buller och skakningar från en lokal kylmaskin.

Ekonomiskt fördelaktigt

Fjärrkyla är en investering på lång tid och ni slipper därför många små återkommande investeringar. Eftersom ni inte behöver så många egna maskiner minskar drift- och underhållskostnaderna. Dessutom betalar ni bara för det som förbrukas. Risken för haverier är mycket låg, eftersom vi har en flexibilitet i vår produktion.

Idag kan vi leverera fjärrkyla i Uppsala. I vissa fall kan det även erbjudas på andra orter, kontakta oss för en diskussion.

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar

Vattenfalls fjärrvärme ger dig jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Tack vare fjärrvärmecentralens beprövade och hållbara konstruktion får du en driftsäker leverans av värme som du kan känna dig trygg med.

Självklart kan ni det. Avtalet om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om ni önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice eller er säljare för att göra en skriftlig anmälan.

Uppvärmning är en stor utgift för många av våra kunder. Vi hjälper gärna till om ni vill ha hjälp att se över uppvärmningskostnaderna.

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. 

På vår sida om våra priser hittar du mer information om vår prispolicy.