Fjärrkyla är ett kostnadseffektivt och miljöriktigt alternativ för att ge svalka på kontoret eller kyla i tillverkningsprocessen.

Med fjärrkyla får du:

  • Hög driftssäkerhet
  • Ökad komfort i lokalerna
  • Begränsat underhåll
  • Ingen lagring eller hantering av köldmedier

Så här fungerar fjärrkyla            

Fjärrkyla fungerar precis som fjärrvärme, fast med kallvatten som sprider kyla istället för varmvatten som sprider värme. Kallt vatten (+6 grader) transporteras till fastigheten, där en värmeväxlare överför kylan till husets eget kylsystem.

Den som använder fjärrkyla hjälper till att minska energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid. Dessutom sparas utrymme och man slipper buller och skakningar från en lokal kylmaskin.

Ekonomiskt fördelaktigt

Fjärrkyla är en investering på lång tid och ni slipper därför många små återkommande investeringar. Eftersom ni inte behöver så många egna maskiner minskar drift- och underhållskostnaderna. Dessutom betalar ni bara för det som förbrukas. Risken för haverier är mycket låg, eftersom vi har en flexibilitet i vår produktion.

Idag kan vi leverera fjärrkyla i Uppsala. I vissa fall kan det även erbjudas på andra orter, kontakta oss för en diskussion.