Precis som alla maskiner och motorer behöver fjärrvärmecentralen regelbundet ses över för att fungera så effektivt som möjligt. Vi hjälper dig att se över fjärrvärmecentralen, enstaka gånger eller regelbundet.

När du servar din fjärrvärmecentral minskar du risken för oförutsedda störningar och reparationer. Därmed får du en möjlighet att förutse eventuella underhållskostnader. Service kan beställas på två olika sätt, antingen genom ett enstaka besiktningsbesök eller med ett serviceavtal som ger regelbunden tillsyn. Oavsett vilken form du väljer görs följande kontroller:

  • Funktionskontroll av automatikutrustning för värme.
  • Värmekurva, regler- och motorventil
  • Funktionskontroll av varmvattenregulator
  • Kontroll av varmvattentemperatur
  • Täthetskontroll av värmeväxlare
  • Funktionskontroll av expansionskärl
  • Luftning av värmeväxlare/radiatorkrets
  • Funktionskontroll av pump och pumphastighet
  • Primärflödeskontroll, vid behov rensning av filter

Resultatet dokumenteras i ett skriftligt serviceprotokoll och du får råd om hur eventuella brister kan åtgärdas.

Läs mer om serviceavtal här