Vi på Vattenfall vill hjälpa våra kunder att bli helt fossilfria inom en generation. Inom Värme Sverige är vårt mål att vår produktion blir helt fossilfri redan år 2025. Samtidigt vill vi möjliggöra för våra kunder att uppnå sina miljömål. Vi arbetar därför också aktivt med våra leverantörer och andra aktörer på marknaden för att gå mot ett fossilfritt samhälle.

Vill du bli fossilfri inom din värmeleverans redan idag så erbjuder vi tilläggsprodukten Klimatneutral Värme där vi allokerar biobränsle för den värme som produceras för dig. På så vis blir värmeproduktionen för dig helt koldioxidneutral. För dig som väljer Klimatneutral Kyla så allokerar vi din mängd kyla på våra kompressorkylmaskiner som vi då driver med ursprungsmärkt el från vattenkraft.

Gold Standard

I produkterna Klimatneutral Värme- och Kyla, tar vi förutom eventuella utsläpp i produktionen, även hänsyn till de utsläpp som genereras i samband med förädling och transport av bränslet till värmeproduktionen, samt livscykelutsläpp för elproduktionen till kylmaskinerna. Som kompensation för utsläppen från hela livscykeln har vi valt att använda Gold Standard som gör att din leverans blir klimatneutral.

Miljöbyggnadscertifiering

Med tilläggsprodukterna Klimatneutral Värme och -Kyla så uppnås nivå Silver i Miljöbyggnad 3.0 för fjärrvärme- och fjärrkylaleveransen.* Då vi även kan erbjuda dig ursprungsmärkt el och hjälpa dig att producera din egen el genom solceller, så kan vi också bistå dig att uppnå nivå Guld i Miljöbyggnad.

*De allra flesta fastigheter uppnår nivå Silver i Miljöbyggnad 3.0 genom att ha fjärrvärme eller fjärrkyla från Vattenfall. De relativa andelarna värme och el, eller kyla och el, samt vilket ursprung den köpta elen har kan dock påverka nivån. Huruvida en specifik fastighet uppnår en viss nivå av Miljöbyggnad måste därför bedömas för varje enskild fastighet.

Hållbarhetsredovisning

Med Klimatneutral Värme & Kyla blir din värme- och kylaleverans klimatneutral vilket du kan uppge i din hållbarhets- och årsredovisning.

Med ditt val av Klimatneutral Värme & Kyla från Vattenfall blir du en aktiv del av resan mot ett fossilfritt liv. Ditt val gör skillnad, tack för ditt bidrag!

Mer information om Gold Standard, miljöbyggnadscertifiering, årlig kontroll samt priser hittar du i våra produktblad:

Produktblad och prislista Klimatneutral Värme
Produktblad och prislista Klimatneutral Kyla

Är du intresserad?

Kontakta oss direkt! Kontaktuppgifter till ansvarig säljare hittar du på Uppsala-sidan.

Till Uppsala